Decizii 2016

Decizia nr. 1.1 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.2 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.3 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.4 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.5 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.6 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.7 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.8 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.9 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.10 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.11 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.12 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.13 din 04.02.2016

Decizia nr. 1.14 din 04.02.2016

Decizia nr. 2.1 din 24.03.2016

Decizia nr. 2.2 din 24.03.2016

Decizia nr. 2.3 din 24.03.2016

Decizia nr. 2.4 din 24.03.2016

Decizia nr. 2.5 din 24.03.2016

Decizia nr. 2.6 din 24.03.2016

Decizia nr. 3.1 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.2 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.3 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.4 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.5 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.6 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.7 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.8 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.9 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.10 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.11 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.12 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.13 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.14 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.15 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.16 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.17 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.18 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.19 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.20 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.21 din 21.04.2016

Decizia nr. 3.22 din 21.04.2016

Decizia nr. 4.1 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.2 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.3 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.4 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.5 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.6 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.7 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.8 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.9 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.10 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.11 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.12 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.13 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.14 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.15 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.16 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.17 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.18 din 02.06.2016

Decizia nr.4.19 din 02.06.2016

Decizia nr. 4.20 din 02.06.2016

Decizia nr. 5.1 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.2 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.3 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.4 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.5 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.6 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.7 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.8 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.9 din 23.06.2016

Decizia nr. 5.10 din 23.06.2016

Decizie nr. 6.1 din 28 iulie 2016. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016

Decizie nr. 6.2 din 28 iulie 2016. Cu privire la scoaterea de la bilantul Primariei com. Tohatin a bunurilor imobile privatizate.

Decizie nr. 6.3 din 28 iulie 2016. Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren.

Decizie nr. 6.4din 28 iulie 2016. Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent garajului.

Decizie nr. 6.5din 28 iulie 2016. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com. Tohatin

Decizie nr. 6.6 din 28 iulie 2016 Cu privire la modificarea anexei la decizia nr. 10,20 din 10.10.2013.

Decizie nr. 6.8 din 28 iulie 2016 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu nr. cadastral 0146108361

Decizie nr. 7.1 din 25 august 2016. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Primariei si Consiliului comunal Tohatin pentru tr. 4 anul 2016

Decizie nr. 7.2 din 25 august 2016. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016.

Decizie nr. 7.3 din 25 august 2016. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei cu strigare din 16.08.2016

Decizie nr. 7.4 din 25 august 2016. Cu privire la modificarea taxelor pentru colectarea deseurilor menagere.

Decizie nr. 7.5 din 25 august 2016. Cu privire la modificarea planului cadastral al terenului cu nr. cadastral 0146123091

Decizie nr. 7.6 din 25 august 2016. Cu privire la scimbul de terenuri

Decizie nr. 7.7 din 25 august 2016. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a detinatorului de teren

Decizie nr. 7.8 din 25 august 2016. Cu privire la stabilirea destinatiei terenului cu nr. cadastral 0146112355

Decizie nr. 7.9 din 25 august 2016. Cu privire la stabilirea destinatiei terenului cu nr. cadastral 0146110228

Decizie nr. 7.10 din 25 august 2016. Cu privire la stabilirea destinatiei terenului cu nr. cadastral 0146112008

Decizie nr. 7.11 din 25 august 2016. Cu privire la modificarea planului cadastral al comunei Tohatin

Decizie nr. 7.12 din 25 august 2016. Cu privire la aprobarea actelor de constatare pe teren si planurilor geometrice a terenurilor incluse in intravilanul localitatii

Decizie nr. 7.13 din 25 august 2016. Cu privire la modificarea unor decizii

Decizie nr. 7.14 din 25 august 2016. Cu privire la infiintarea serviciului local de taxi in com. Tohatin

Decizie nr. 7.15 din 25 august 2016. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele fondului local

Decizie nr. 7.16 din 25 august 2016. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind salubrizarea teritoriului si mentinerea ordinii sanitaro-ecologice in teritoriul com. Tohatin

Decizie nr. 8.1 din 15 septembrie 2016. Cu privire la constituirea biroului electoral al sectiei de votare din com. Tohatin

Decizie nr. 8.2 din 15 septembrie 2016. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016

Decizie nr. 8.3 din 15 septembrie 2016. Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin

Decizie nr. 8.4 din 15 septembrie 2016. Cu privire la corelarea bugetului com. Tohatin aprobat pe anul 2016

Decizie nr. 8.5 din 15 septembrie 2016. Cu privire la decontarea utilajului defect de la gradinita 223

Decizie nr. 8.6 din 15 septembrie 2016. Cu privire la stabilirea modului de folosinta

Decizie nr. 8.7 din 15 septembrie 2016. Cu privire la formarea bunului imobil in com. Tohatin

Decizie nr. 8.8 din 15 septembrie 2016. Cu privire la formarea bunului imobil in com. Tohatin.

Decizie nr. 8.9 din 15 septembrie 2016. Cu privire la formarea bunului imobil in com. Tohatin.

Decizie 9.1 din 06 octombrie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului anul 2016

Decizie 9.2 din 06 octombrie 2016 Cu privire la decontarea mobilierului uzat de la gradinita 223

Decizie 9.3 din 06 octombrie 2016 Cu privire la modificarea planului cadastral al com. Tohatin

Decizie 9.4 din 06 octombrie 2016 Cu privire la aprobarea actelor de constatare pe teren si planurilor geometrice incluse in intravilanul localitatii

Decizie 9.5 din 06 octombrie 2016 Cu privire la formarea bunului imobil in com. Tohatin

Decizie 9.6 din 06 octombrie 2016 Cu privire la modificarea deciziei 7.7 din 10.12.2015 privind expunerea unor loturi la licitatie cu strigare de vinzare- cumparare si arenda funciara

Decizie 9.7 din 06 octombrie 2016 Cu privire la formarea bunului imobil in com. Tohatin

Decizie 9.8 din 06 octombrie 2016 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren

Decizie 9.9 din 06 octombrie 2016 Cu privire la formarea bunului imobil in com. Tohatin

Decizie 9.10 din 06 octombrie 2016 Cu privire la reziliere contractului de arenda

Decizie 9.11 din 06 octombrie 2016 Cu privire la modificarea planului cadastral al com. Tohatin

Decizie 10.1 din 08 decembrie 2016 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier dnei Valentina Andries

Decizie 10.2 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Primariei si Consiliului comunal Tohatin pentru tr. 1 anul 2017

Decizie 10.3 din 08 decembrie 2016 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicare a cuantumului impozitelor funciar si bunuri imobiliare in com. Tohatin pentru anul 2017

Decizie 10.4 din 08 decembrie 2016 Cu privire la stabilire si punerea in aplicare a taxelor locale in com. Tohatin

Decizie 10.5 din 08 decembrie 2016 Cu privire la stabilire taxelor pentru pasunile publice din comuna Tohatin

Decizie 10.6 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului Primariei comunei Tohatin pentru anul 2017 in prima lectura

Decizie 10.7 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea bugetului Primariei comunei Tohatin pentru anul 2017 in lectura a doua

Decizie 10.8 din 08 decembrie 2016 Cu privire la executarea bugetului Primariei com. Tohatin pentru 9 luni a anului 2016

Decizie 10.9 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei cu strigare din 07.11.2016

Decizie 10.10 din 08 decembrie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016

Decizie 10.11 din 08 decembrie 2016 Cu privire la corelarea bugetului com. Tohatin aprobat pe anul 2016.

Decizie 10.12 din 08 decembrie 2016 Cu privire la scutirea de plata a impozitului pe bunurile imobile a unor categorii de cetateni din com. Tohatin

Decizie 10.13 din 08 decembrie 2016 Cu privire la angajarea unitatilor suplimentare

Decizie 10.14 din 08 decembrie 2016 Cu privire la expunerea unor loturi la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare

Decizie 10.15 din 08 decembrie 2016 Cu privire la scoaterea de la bilantul Primariei com. Tohatin a bunurilor imobile privatizate

Decizie 10.16 din 08 decembrie 2016 Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent garajului

Decizie 10.17 din 08 decembrie 2016 Cu privire la stabilirea modului de folosinta

Decizie 10.18 din 08 decembrie 2016 Cu privire la formarea bunurilor imobile in com. Tohatin

Decizie 10.19 din 08 decembrie 2016 Cu privire la modificarea deciziei nr. 9.8 din 06.10.2016

Decizie 10.20 din 08 decembrie 2016 Cu privire la stabilirea destinatiei a terenului cu nr. cadastral 0146114354

Decizie 10.21 din 08 decembrie 2016 Cu privire la respingerea cererii

Decizie 10.22 din 08 decembrie 2016 Cu privire la expunerea unor loturi la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie 10.23 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice de Detalui din com. Tohatin

Decizie 10.24 din 08 decembrie 2016 Cu privire la operarea de complectari in Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele fondului local de sustinere a populatiei

Decizie 10.25 din 08 decembrie 2016 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin

Decizie 10.26 din 08 decembrie 2016 Cu privire la anularea titlului si autentificarea dreptului de proprietate

Decizie 10.27 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea perioadei de evaluare a performantelor profesionale a secretarului Consiliului local Tohatin

Decizie 10.28 din 08 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea planului de adrese si atribuirea denumirilor strazilor noi din com. Tohatin

Decizie nr.11.1 din 22 decembrie 2016 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2016.

Decizie nr.11.2 din 22 decembrie 2016 Cu privire la expunerea unor loturi la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie nr.11.3 din 22 decembrie 2016 Cu privire la expunerea unor loturi la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie nr.11.4 din 22 decembrie 2016 Cu privire la formarea bunurilor imobile terenurilor aferente obiectivelor privatizate din com. Tohatin.

Decizie nr.11.5 din 22 decembrie 2016 Cu privire la formarea bunurilor imobile terenurilor aferente obiectivelor privatizate din com. Tohatin.

Decizie nr.11.6 din 22 decembrie 2016 Cu privire la formarea bunurilor imobile terenurilor aferente obiectivelor privatizate din com. Tohatin.

Decizie nr.11.7 din 22 decembrie 2016 Cu privire la aprobarea actelor de constatare pe teren si planurilor geometrice a terenurilor incluse in intravilanul localitatii.