Cultura

Moldova se mindreşte cu o bogăţie de tradiţii în arta populară, în special cu confecţii originale şi colorate, produse de olari, timplari, tesători, cioplitori de lemne, meşteri în prelucrarea pietrei. Una dintre cele mai vechi meserii este olăritul. În trecut oalele, ulcioarele, farfuriile, şi cratiţele din ceramică au fost folosite în viaţa de toate zilele. Arta ceramicii este de o înaltă calitate, se deosebeşte prin diversitatea formelor, mărimilor şi prin varietatea amplă a desenelor şi culorilor. Meşteşugul teşutului s-a răspindit datorită unei vechi tradiţii conform căreia mireasa trebuia să ofere drept zestre covoare ţesute cu mîna ei.  
 
Covorul moldovenesc este, de obicei, neted, executat din lînă pură sau amestecată cu bumbac, cînepă, in, mătasă, cu ornamente multicolore. Sărbătorile sunt mereu desfăşurate în “casa mare”, cea mai frumoasă odaie dintr-o casă moldovenească. Păstrînd o veche tradiţie, un moldovean işi va împodobi “casa mare” şi îşi va invita aici rudele, prietenii, vecinii şi cunoştinţele. “Casa mare” nu e doar camera de zi, este de asemenea un loc al memoriei pentru rudele din familie. Pereţii sunt decoraţi cu fotografii ale rudelor, parinţilor, copiilor şi nepoţilor, cu prosoape brodate din stofă de casă.
 
Nunţile azi se petrec în “casa mare”. Ceremonia modernă include tradiţia veche de nuntă, cînd are loc închinarea în faţa părinţilor în semn de recunoştintă şi respect. Cîntecul, dansul şi veselia continuă pîna la revărsatul zorilor. Dimineaţa oricine se poate apropia pe o clipa de mireasa, ţinînd un copil în braţe. Astfel, conform obiceiului, mireasa va fi sigură că în viitor va avea o casa plină de copii. Tînărul şot işi conduce soţia pîna în pragul casei lor. Dar înaite ca sa păşească pragul casei cuplul este împroşcat cu grăunţe – în semn de prosperitate.
 
O maximă moldovenească spune: “persoana care nu a construit o casa, nu a crescut un fiu, nu a săpat o fîntîna şi nu a sădit un pom şi-a trăit viaţa în zadar”. Iată de ce satele moldoveneşti sunt atît de verzi, casele sunt atît de frumoase şi poţi vedea fîntîni de-a lungul străzilor.
 
Ca regula, moldovenii sapă fîntîni în stradă, în drum sau pe cîmp dar nu în ogradă. Scopul este să oferi apă oricui ca să-şi poată potoli setea.

Lasă un răspuns