Dispoziții primar 2022

1.Dispozitie 01-b din 10.01.2022 Cu privire la crearea și modul de activitate a grupului de lucru pentru achiziții

2. Dispozitie 02-b din 18.01.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru participare în Cupa de iarnă la fotbal ”Chișinău de seară”, ed.2022

3. Dispozitie 03-b din 21.01.2022 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin

4. Dispozitie 04-b din 21.02.2022 Cu privire la instituirea Comisiei pentru inventarierea și transmiterea bunurilor patrimoniului public al comunei Tohatin

5. Dispozitie 05-b din 21.02.2022 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de gestionare a rețelelor de canalizare în s.Cheltuitori-colectorul, primăria comunei Tohatin

6. Dispozitie 06-b din 21.02.2022 Cu privire la măsurile de amenajare și salubrizare a teritoriului com.Tohatin

7. Dispozitie 07-b din 01.03.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

8.Dispozitie 08-b din 16.03.2022 Cu privire la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor

9. Dispozitie 09-b din 17.03.2022 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Tohatin

10. Dispozitie 10-b din 25.03.2022 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile

11. Dispozitie 11-b din 03.05.2022Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli. – копия

12. Dispozitie 12-b din 06.05.2022 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Tohatin

13. Dispoziție 13-b din 12.05.2022 Cu privire la sistarea activității instituției de educație timpurie nr.223

14.   Dispozitie 14-b din 18.05.2022 Cu privire la premierea echipei de fotbal – копия

15. Dispozitia 15-b din 23.05.2022 Cu privire la aprobarea Politicii de Contabilitate

16. Dispozitia 16-b din 23.05.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru deschiderea sezonului sportiv

17. Dispozitie 17-b din 25.05.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru ultimul sunet

18. Dispozitie 18-b din 25.05.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru manifestarea culturală Ziua copiilor

19. Dispozitie 19-b din 03.06.2022 Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenjarea a localității

20. …Dispozitie 20-b din 06.06.2022 Cu privire la aevaluarea inițială a situației copilului Vdovicenco Ferhat ,născut la 30.05.2008 – копия

21.  …Dispozitie 21-b din 07.06.2022 Cu privire la instituirea custudiei asupra copilului Vdovicenco Ferhat, născut la 30.05.2008 – копия

22. Dispozitie 22-b din 10.06.2022 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin

23. …Dispozitie 23-b din 11.07.2022 Cu privire la evaluarea inițială a situației copilului. – копия

24. …Dispozitie 24-b din 11.07.2022 Cu privire la evaluarea inițială a situației copilului. – копия

25. ….Dispozitie 25-b din 12.07.2022 Cu privire la instituirea custodiei asupra copiluluI. – копия

26.  …Dispozitie 26- -b din 12.07.2022 Cu privire la instituirea custodiei asupra copilului. – копия

27. Dispozitie 27-b din 19.07.2022 Cu privire la sistarea activității instituției de educație timpurie nr.223

28. …Dispozitie 28-b din 21.07.2022 Cu privire la evaluarea inițială a situsției copilului – копия

29. …Dispozitie 29-b din 22.07.2022 Cu privire la reintregirea în fsmilie a copilului instituționalizat. – копия

30. Dispoziție 30-b din 27.07.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru procurarea tablei școlare

31. Dispoziție 31-b din 28.07.2022 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Tohatin

32. Dispozitie 33-b din 22.08.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru măsurile culturale dedicate Zilei Independenței RM – копия

33. Dispoziție 34-b din 23.08.2022 Cu privire la organizarea și petrecerea turneului de fotbal pentru Cupa primăriei dedicat Zilei Independenței RM

34. Dispozitie 35-b din 13.09.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru participare la Campionatul mun.Chișinău de fotbal ed.2022-2023

35. Dispozitie 36-b din 20.09.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli

36. Dispozitie 37-b Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru participare la turneul de volei

37. Dispoziție 38-b din 17.10.2022 Cu privire la autorizarea acceptării înstrăinării – копия

38. Dispozitie 39-b 24.10.2022Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea măsurilor cultural-sportive consacrate Hramului satului Tohatin

39. Dispozitie 40-b din 31.10.2022 Cu privire la repartizarea alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2022, pentru acordarea plății unice cu caracter excepțional.

40. Dispozitie 41-b din 02.11.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea măsurilor cultural-sportive consacrate Hramului s.Cheltuitori și închiderii sezonului sp

41.Dispozitie 42-b din 04.11.2022 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.

42. Dispozitie 43-b din 14.11.2022 Cu privire la evaluarea inițiala a situatiei copilului – копия

43. Dispozitie 44-b din 15.11.2022 Cu privire la instituirea custodiei copilului – копия

44. Dispozitie 45-b din 21.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin.

45. Dispoziție 46-b din 22.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin

46. Dispozitie 47-b din 25.11.2022 Cu privire la repartizarea alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2022, pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea sectorelor bugeta

47. Dispozitie 48-b din 25.11.2022 Cu privire la efectuarea inventarierii anuale

48. Dispozitie 49-b din 01.12.2022 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru manifestare culturală

49. Dispozitie 50-b din 05.12.2022 Cu privire la autorizarea acceptării moștenirii – копия

50. Dispozitie 51-b din 06.12.2022 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Tohatin

51. Dispozitie 52-b din 27.12.2022 Cu privire la rezultatele inventarierii anuale