Dispoziții 2017

Dispozitie nr.01 din 03 ianuarie 2017 Cu privire la masurile de aparare inpotriva incendiilor in com. Tohatin.

Dispozitie nr.02 din 16 ianuarie 2017 Cu privire la crearea si modul de activitate a grupului de lucru pentru achizitii.

Dispozitie nr.03 din 25 ianuarie 2017 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.04 din 25 ianuarie 2017 Cu privire la suspendarea autorizatiei de construire nr. 55 din 17.10.2016.

Dispozitie nr.05 din 01 martie 2017 Cu privire la masurile de amenajare si salubrizare a teritoriului com. Tohatin.

Dispozitie nr.06 din13 martie 2017 Cu privire la supravegherea tehnica la lucrarile de constructie-montaj a sistemului de aprovizionare cu gaze in s.Tohatin si s.Bunet.

Dispozitie nr.07 din13 martie 2017 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de tinere a Registrului ajutoarelor de stat, in primaria com. Tohattin.

Dispozitie nr.08 din13 martie 2017 Cu privire la desemnarea pers. responsabile de colectarea declaratiilot de avere din primaria com. Tohattin.

Dispozitie nr.09 din 31 martie 2017 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.10 din 11 aprilie 2017 Cu privire la interzicerea arderii deseurilor menagere si vegetatiei uscate in com. Tohattin.

Dispozitie nr.11 din 11 aprilie 2017 Cu privire la intocmirea planului de organizare si desfasurare a actiunilor de salubrizare si amenajare a localitatii.

Dispozitie nr.12 din 27 aprilie 2017 Cu privire la formarea comisiei pentru identificarea suprafetelor expluatatiilor agricole si gradul de afectare a acestora.

Dispozitie nr.13 din 27 aprilie 2017 Cu privire la abrogarea dispozitiilor.

Dispozitie nr.14 din 15 mai 2017 Cu privire la deschiderea sezonului sportiv in com. Tohatin.

Dispozitie nr.15 din 18 mai 2017 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.16 din 26 iunie 2017 Cu privire la masurile de aparare impotriva incendiilor in perioada campaniei de recoltare 2017.

Dispozitie nr.17 din 26 iunie 2017 Cu privire la formarea comisiei pentru inventarierea si monitoringul a fondului funciae din com. Tohatin.

Dispozitie nr.18 din 17 iulie 2017 Cu privire la intocmirea programului de masuri privind profilacsia si combaterea premizelor incinerarii vegetatiei uscate.

Dispozitie nr.19 din 19 iulie 2017 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.20 din 14 august 2017 Cu privire la desemnarea Registratorului responsabil de listele electorale.

Dispozitie nr.21 din 21 august 2017 Cu privire la sistarea activitatii gradinitei nr. 223.

Dispozitie nr.22 din 21 august 2017 Cu privire la organizarea si petrecerea turneului de fotbal pentru Cupa primariei.

Dispozitie nr.23 din 01 septembrie 2017 Cu privire la plata premiului anual cadrelor didactice de la gradinita nr. 223.

Dispozitie nr.24 din 08 septembrie 2017 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.25 din 15 septembrie 2017 Cu privire la sarbatorirea Hramului satului Buneti.

Dispozitie nr.26 din 03 octombrie 2017 Cu privire la stbilirea si amenajarea locurilor speciale de afisaj electoral.

Dispozitie nr.27 din 03 octombrie 2017 Cu privire la stbilirea localului pentru desfasurarea intrunirilor cu alegatorii in com. Tohatin.

Dispozitie nr.28 din 06 octombrie 2017 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.29 din 09 octombrie 2017 Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului Macrinici Ionela a.n. 06.06.2010.

Dispozitie nr.30 din 09 octombrie 2017 Cu privire la aprobarea programului calendristic privind organizarea referendumul local.

Dispozitie nr.31 din 09 octombrie 2017 Cu privire la sarbatorirea Hramului satului Tohatin.

Dispozitie nr.32 din 20 octombrie 2017 Cu privire la crearea Comisiei pentru Situatii Exceptionale a comunei Tohatin.

Dispozitie nr.33 din 20 octombrie 2017 Cu privire la desfasurarea aplicatiilor la protectia civila in comuna Tohatin.

Dispozitie nr.34 din 20 octombrie 2017 Cu privire la organizarea cercetarii si lucrarilor de salvare-deblocare.

Dispozitie nr.35 din 01 noiembrie 2017 Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului Soltinschii Veyesel a.n. 13.02.2006.

Dispozitie nr.36 din 01 noiembrie 2017 Cu privire la sarbatorirea Hramului satului Cheltuitor.

Dispozitie nr.37 din 01 noiembrie 2017 Cu privire la inchiderea sezonului sportiv.

Dispozitie nr.38 din 01 noiembrie 2017 Cu privire la constituirea Comisiei de expertiza a dosarelor si documentelor primariei comunei Tohatin.

Dispozitie nr.39 din 09 noiembrie 2017 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de inregistrarea si publicarea actelor administrative in resursa informationala.

Dispozitie nr.40 din 21 noiembrie 2017 Cu privire la modificari in bugetul comunei Tohatin.

Dispozitie nr.41 din 24 noiembrie 2017 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.42 din 28 noiembrie 2017 Cu privire la inventarierea anuala tuturor mijloacelor, obiectelor de strict control.

Dispozitie nr.43 din 08 decembrie 2017 Cu privire la convocarea sedintei extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.

Dispozitie nr.44 din 15 decembrie 2017 Cu privire la constituirea comisiei de receptie a gazoductului din sectorul nou al satului Tohatin.

Dispozitie nr.45 din 26 decembrie 2017 Cu privire la constituirea comisiei de receptie a lucrarilor la Gimnaziul nr. 74.