Populaţia

La 01 ianuarie 2012 populaţia comunei Tohatin constituia 2730 locuitori (datele nu includ populaţia din Întovărăşirele Pomicole), ceea ce constituia circa 3,8% din populaţia totală rurală a municipiului Chişinău. Densitatea medie a populaţiei în localitate este 173 locuitori/km2 sau cu 39 persoane mai mult decât media pe republică. Dintre localităţile care fac parte din componenţa municipiului Chişinău, conform acestui indicator, comuna Tohatin depăşeşte doar comuna Cruzeşti şi satul Coloniţa.
 
 
După structura etnică a populaţiei, comuna este un sat plurietnic, populaţia românilor basarabeni constituind 94,2% din total. Restul populaţiei este reprezentat etnic după cum urmează:
ruşi –  2,8%,
ucraineni – 1,7%,
bulgari şi găgăuzi  –  0,4%
alţii –  0,9%.
 
Majoritatea locuitorilor (peste 96%) sunt creştini ortodocşi.
 
Deasemenea satul nostru se poate mîndri cu oamen de buna credinţă cum ar fi: