Decizii 2018

Decizie nr. 1.1 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie nr. 1.2 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin pentru anul 2018.

Decizie nr. 1.3 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicare a taxelor locale in com. Tohatin.

Decizie nr. 1.4 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu personalului tehnic de la gradinita de copii 223 din com. Tohatin.

Decizie nr. 1.5 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la modificarea taxelor pentru colectarea deseurilor menagere.

Decizie nr. 1.6 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie nr. 1.7 din 25 ianuarie 2018 Cu privire la darea in locatiune a unor incaperi din com. Tohatin.

Decizie 2.1 din 21 februarie 2018 Cu privire la executarea bugetului Primariei com. Tohatin in anul 2017.

Decizie 2.2 din 21 februarie 2018 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin pentru anul 2018.

Decizie 2.3 din 21 februarie 2018 Cu privire la acordarea primei anuale primarului com. Tohatin.

Decizie 2.4 din 21 februarie 2018 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la primaria com. Tohatin.

Decizie 2.5 din 21 februarie 2018 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu personalului tehnic de la gradinita nr. 223 din com. Tohatin.

Decizie 2.6 din 21 februarie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 2.7 din 21 februarie 2018 Cu privire la scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara.

Decizie 2.8 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.9 din 21 februarie 2018 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a detinatorului de teren.

Decizie 2.10 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.11 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.12 din 21 februarie 2018 Cu privire la schimbarea categoriei de destinatie a terenului cu nr. cadastral 0146119432.

Decizie 2.13 din 21 februarie 2018 Cu privire la schimbarea categoriei de destinatie a terenurilor cu nr. cad. 0146119418 – – 0146119421.

Decizie 2.14 din 21 februarie 2018 Cu privire la stabilirea destinatie a terenului cu nr. cadastral 0146113304.

Decizie 2.15 din 21 februarie 2018 Cu privire la aprobarea planului de adrese si atribuirea denumirilor strazilor noi din satul Cheltuitor.

Decizie 2.16 din 21 februarie 2018 Cu privire la examinarea pretului de vinzare-cumparare a surplusului de teren.

Decizie 2.17 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.18 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.19 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral al com. Tohatin si contractului de arenda.

Decizie 2.20 din 21 februarie 2018 Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului in instantele de judecata.

Decizie 2.21 din 21 februarie 2018 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 2.22 din 21 februarie 2018 Cu privire la modificarea deciziei nr. 8.14 din 16.11.2012 privind autentificarea drept. de propriet. a teren. aferente.

Decizie 3.1 din 29 martie 2018 Cu privire la operarea de modificari in decizia nr. 7.2 din 30.11.2017.

Decizie 3.2 din 29 martie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 3.3 din 29 martie 2018 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare a bugetului com. Tohatin pentru anul 2018.

Decizie 3.4 din 29 martie 2018 Cu privire la scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara.

Decizie 3.5 din 29 martie 2018 Cu privire la constituirea biroului electoral al sectiei de votare din com. Tohatin.

Decizie 3.6 din 29 martie 2018 Cu privire la amenajarea pietii agricole in intravilanul localitatii Tohatin.

Decizie 3.7 din 29 martie 2018 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei cu strigare din 06.03.2018.

Decizie 3.8 din 29 martie 2018 Cu privire la aprobarea listei rindasilor pentru atribuirea loturilor de constructie.

Decizie 3.9 din 29 martie 2018 Cu privire la atribuirea loturilor pentru constructie individuala in comuna Tohatin.

Decizie 4.1 din 07 iunie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 4.2 din 07 iunie 2018 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la gr[dinita nr.223.

Decizie 4.3 din 07 iunie 2018 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicare a taxelor locale in com. Tohatin.

Decizie 4.4 din 07 iunie 2018 Cu privire la atribuirea terenului agricol cet. Miron Silvia.

Decizie 4.5 din 07 iunie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 4.6 din 07 iunie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 4.7 din 07 iunie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 4.8 din 07 iunie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.9 din 07 iunie 2018 Cu privire la expunerea bunului imobil la licitatie cu strigare de  vinzare cumparare.

Decizie 4.10 din 07 iunie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.11 din 07 iunie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.12 din 07 iunie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.13 din 07 iunie 2018 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 5.1 din 09 august 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 5.2 din 09 august 2018 Cu privire la decontarea utilajului uzat de la gradinita nr. 223.

Decizie 5.3 din 09 august 2018 Cu privire la decontarea containerelor uzate de la primaria comunei Tohatin.

Decizie 5.4 din 09 august 2018 Cu privire la operarea de modificari in bugetul  comunei Tohatin pentru anul 2018.

Decizie 5.5 din 09 august 2018 Cu privire la operarea de modificari in bugetul  comunei Tohatin pentru anul 2018.

Decizie 5.6 din 09 august 2018 Cu privire la corelarea si modificarea bugetului primariei  comunei Tohatin aprobat pentru anul 2018.

Decizie 5.7 din 09 august 2018 Cu privire la scutirea de plata pentru intretinerea copiilor la institutia prescolara.

Decizie 5.8 din 09 august 2018 Cu privire la delimitarea terenului din proprietatea publica APL Tohatin.

Decizie 5.9 din 09 august 2018 Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate publica UAT Tohatin.

Decizie 5.10 din 09 august 2018 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 4.7 din 07.06.2018 cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 5.11 din 09 august 2018 Cu privire  la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 5.12 din 09 august 2018 Cu privire  la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 5.13 din 09 august 2018 Cu privire  la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 5.14 din 09 august 2018 Cu privire  la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 5.15 din 09 august 2018 Cu privire  la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 5.16 din 09 august 2018 Cu privire  la expunerea bunului imobil la licitatie de vinzare cumparare cu strigare.

Decizie 5.17 din 09 august 2018 Cu privire  la recalcularea pretului de vinzare cumparare a surplusului de teren.

Decizie 5.18 din 09 august 2018 Cu privire  la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea a surplusului de teren.

Decizie 5.19 din 09 august 2018 Cu privire  la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea a surplusului de teren.

Decizie 5.20 din 09 august 2018 Cu privire  la stabilirea destinatiei a terenului cu nr. cadastral 0146114341.

Decizie 5.21 din 09 august 2018 Cu privire  la stabilirea destinatiei a terenului cu nr. cadastral 0146112351.

Decizie 5.22 din 09 august 2018 Cu privire  la autentificarea dreptului de proprietate a detinatorului de teren.

Decizie 5.23 din 09 august 2018 Cu privire  la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea a surplusului de teren.

Decizie 5.24 din 09 august 2018 Cu privire  la modificarea planului cadastral al comunei Tohatin.

Decizie 5.25 din 09 august 2018 Cu privire  la modificarea planului cadastral al comunei Tohatin.

Decizie 5.26 din 09 august 2018 Cu privire  la vinzarea cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat.

Decizie 5.27 din 09 august 2018 Cu privire  la vinzarea cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat.

Decizie 5.28 din 09 august 2018 Cu privire  la vinzarea cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat.

Decizie 5.29 din 09 august 2018 Cu privire  la vinzarea cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat.

Decizie 5.30 din 09 august 2018 Cu privire  la aprobarea planului de adrese si atribuirea denumirilor strazilor noi din sat. Tohatin.

Decizie 5.31 din 09 august 2018 Cu privire  la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului agricol.

Decizie 5.32 din 09 august 2018 Cu privire  la repartizarea lotului pentru constructia casei de locuit.

Decizie 5.33 din 09 august 2018 Cu privire  la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 5.34 din 09 august 2018 Cu privire  la operarea de modificari si completari in Regulamentul de atribuire a loturilor pentru  constructie.

Decizie 5.35 din 09 august 2018 Cu privire  la constituirea Consiliului local pentru protectia drepturilor copilului in comuna Tohatin.

Decizie 6.1 din 13 septembrie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 6.2 din 13 septembrie 2018 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajati la gradinita nr. 223.

Decizie 6.3 din 13 septembrie 2018 Cu privire la incheerea contractului de acces pe proprietatea publica.

Decizie 6.4 din 13 septembrie 2018 Cu privire la inregistrarea bunurilor proprietate publica si transmiterea acestora la deservire.

Decizie 6.5 din 13 septembrie 2018 Cu privire la transmiterea la deservire de catre IM Lumteh a retelelor de iluminat stradal din com. Tohatin.

Decizie 6.6 din 13 septembrie 2018 Cu privire la decontarea utilajului defect de la primaria comunei Tohatin.

Decizie 6.7 din 13 septembrie 2018 Cu privire la anularea deciziei nr. 3.11 din 21.04.2016.

Decizie 6.8 din 13 septembrie 2018 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu nr. cadastral 0146119415.

Decizie 6.9 din 13 septembrie 2018 Cu privire la aprobarea Planului strategic de desvoltare socio economica a com.Tohatin pentru anii 2018  2023.

Decizie 6.10 din 13 septembrie 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de asigurare a curateniei in teritoriul comunei Tohatin.

Decizie 7.1 din 11 octombrie 2018 Cu privire la operarea de modificari in bugetul comunei Tohatin pentru anul 2018.

Decizie 7.2 din 11 octombrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in sat Bunet.

Decizie 7.3 din 11 octombrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in sat Bunet.

Decizie 7.4 din 11 octombrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in sat. Bunet.

Decizie 7.5 din 11 octombrie 2018 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate UAT Tohatin asupra bunurilor imobile.

Decizie 7.6 din 11 octombrie 2018 Cu privire la vinzarea cumpararea terenului aferent garajului.

Decizie 7.7 din 11 octombrie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 8.1 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2018.

Decizie 8.2 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin pentru anul 2018.

Decizie 8.3 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la scutirea de plata pentru arenda incaperilor.

Decizie 8.4 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la demisia administratorului RCL Tohatin.

Decizie 8.5 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la confirmarea in functie a administratorului RCL Tohatin.

Decizie 8.6 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la consultarea proiectului Hotaririi GRM privind exproprierea bunurilor imobile din com. Tohatin.

Decizie 8.7 din 22 noiembrie 2018 Cu privire la transmiterea in comodat Regiei Cominal Locative Tohatin a patrimoniului.

Decizie 9.1din 20 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea bugetului primariei comunei Tohatin pentru anul 2019 in prima lectura.

Decizie 9.2din 20 decembrie 2018 Cu privire la stabilirea impozitului pe bunurile imobiliare si impozitului funciar pentru anul 2019.

Decizie 9.3din 20 decembrie 2018 Cu privire la stabilirea taxelor pentru pasunele publice din comuna Tohatin.

Decizie 9.4din 20 decembrie 2018 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicatie a taxelor locale in comuna Tohatin.

Decizie 9.5din 20 decembrie .2018 Cu privire la aprobarea bugetului primariei comunei Tohatin pentru anul 2019 in lectura a doua.

Decizie 9.6din 20 decembrie 2018 Cu privire la scutirea de taxa pentru amenajarea teritoriului a fondatorilor Gospodariilor Taranesti.

Decizie 9.7din 20 decembrie 2018 Cu privire la scutirea de plata a impozitului pe bunurile imobile a unor categorii de cetateni din comuna Tohatin.

Decizie 9.8din 20 decenbrie 2018 Cu privire la scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara.

Decizie 9.9din 20 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei cu strigare din 13.11.2018.

Decizie 9.10din 20 decembrie 2018 Cu privire la retragerea dreptului de folosinta asupra terenului cu nr. cadastral 0146113233.

Decizie 9.11din 20 decembrie 2018 Cu privire la angajarea unitatilor suplimentare.

Decizie 9.12din 20 decembrie 2018 Cu privire la transmiterea in comodat a unor incaperi.

Decizie 9.13din 20 decembrie 2018 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la Casa de Cultura.

Decizie 9.14din 20 decembrie 2018 Cu privire la transmiterea bunurilor la deservire.

Decizie 9.15din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu numarul cadastral 0146119429.

Decizie 9.16din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu numarul cadastral 0146119438.

Decizie 9.17din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenurilor cu numerele cadastrale 0146119434, si 0146119436.

Decizie 9.18din 20 decembrie 2018 Cu privire la stabilirea destinatiei terenului cu nr. cadastral 0146123116.

Decizie 9.19din 20 decembrie 2018 Cu privire la stabilirea destinatiei terenului cu nr. cadastral 0146123117.

Decizie 9.20din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 9.21din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea suplusului de teren.

Decizie 9.22din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 9.23din 20 decembrie 2018 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a detinatorului de teren.

Decizie 9.24din 20 decembrie 2018 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului agricol.

Decizie 9.25din 20 decembrie 2018 Cu privire la delimitarea terenului din proprietatea UAT Tohatin.

Decizie 9.26din 20 decembrie 2018 Cu privire la vinzarea cumpararea lotului pomicol din comuna Tohatin.

Decizie 9.27din 20 decembrie 2018 Cu prirvie la transmiterea bunului in proprietarea proprietarilor incaperilor.

Decizie 9.28din 20 decembrie 2018 Cu privire la respingerea cererii.

Decizie 9.29din 20 decembrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in satul Tohatin.

Decizie 9.30din 20 decembrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in satul Tohatin.

Decizie 9.31din 20 decembrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in satul Tohatin.

Decizie 9.32din 20 decembrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in satul Tohatin.

Decizie 9.33din 20 decembrie 2018 Cu privire la formarea bunurilor imobile in satul Tohatin.

Decizie 9.34din 20 decenbrie 2018 Cu privire la identificarea terenurilor destinate atribuirii loturilor pentru constructie individuala in com. Tohatin.

Decizie 9.35din 20 decembrie 2018 Cu privire la retragerea dreptului de folosinta asupra incaperilor.

Decizie 9.36din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea unor decizii.

Decizie 9.37din 20 decembrie 2018 Cu privire la modificarea unor decizii.

Decizie 9.38din 20 decembrie 2018 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 9.39din 20 decembrie 2018 Cu privire la identificarea sectorului de drum din s. Cheltuitor pentru constructie.

Decizie 9.40din 20 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea listei rindasilor pentru atribuirea loturilor pentru constructie