Decizii 2017

Decizie nr. 1.1 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017

Decizie nr. 1.2 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la salarizarea unitatilor suplimentare

Decizie nr. 1.3 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la stabilirea indemnizatiei de conducere directorului institutiei prescolare nr. 223 din com. Tohatin

Decizie nr. 1.4 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la operarea de modificari in pct. 6 a anexei nr. 1 la decizia 10.3 din 08.12.2016

Decizie nr. 1.5 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la corelarea si modificarea bugetului com. Tohatin pentru anul 2017.

Decizie nr. 1.6 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la corelarea bugetului com. Tohatin cu bugetul de Stat pentru anul 2016.

Decizie nr. 1.7 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la rezultatele inspectarii financiare tematice efectuate la Primaria Tohatin din 12.01.2017.

Decizie nr. 1.8 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la transmiterea in comodat Regiei Comunal Locative Tohatin a autospecialei.

Decizie nr. 1.9 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara

Decizie nr. 1.10 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent garajului.

Decizie nr. 1.11 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent garajului.

Decizie nr. 1.12 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a detinatorului de teren.

Decizie nr. 1.13 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la constructia sondei arteziene in com. Tohatin

Decizie nr. 1.14 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la formarea bunului imobil in comuna Tohatin.

Decizie nr. 1.15 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la formarea bunului imobil in comuna Tohatin.

Decizie nr. 1.16 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie nr. 1.17 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la expunerea bunului imobil la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie nr. 1.18 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la aprobarea actelor de constatare pe teren si planurilor geometrice a terenurilor incluse in intravilanul localitatii.

Decizie nr. 1.19 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la desemnarea persoanei pentru exercitarea interimatului functiei de secretar al consiliului local.

Decizie nr. 1.20 din 31 ianuarie 2017 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 2.1 din 06.04.2017 Cuprivire la aprobarea licitatiei cu strigare din 21.02.2017.

Decizie 2.2 din 06.04.2017 Cuprivire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin.

Decizie 2.3 din 06.04.2017 Cuprivire la decontarea bunurilor materiale la primaria com. Tohatin

Decizie 2.4 din 06.04.2017 Cuprivire la vinzarea-cumpararea terenului cu nr. cadastral 0146120315.

Decizie 2.5 din 06.04.2017 Cuprivire la formarea bunurilor imobile in com. Tohatin.

Decizie 2.6 din 06.04.2017 Cuprivire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.7 din 06.04.2017 Cuprivire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.8 din 06.04.2017 Cuprivire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren cu nr. cadastral 0146118271.

Decizie 2.9 din 06.04.2017 Cuprivire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.10 din 06.04.2017 Cuprivire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 2.11 din 06.04.2017 Cuprivire la abrogarea deciziei nr.1.19 din 31.01.2017.

Decizie 2.12 din 06.04.2017 Cuprivire la desemnarea persoanei pentru executarea interimatului functiei de secretar al consiliului local.

Decizie 2.13 din 06.04.2017 Cuprivire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 2.14 din 06.04.2017 Cuprivire la aprobarea Regulamentului ce tine de costatarea contraventiilor administrative in com. Tohatin.

Decizie 2.15 din 06.04.2017 Cuprivire la incheerea contractului de acces gratuit de proprietatea publica cu S.A. Moldtelecom

Decizie 2.16 din 06.04.2017 Cuprivire la stabilirea si punerea in aplicatie a taxelor locale in com. Tohatin.

Decizie 2.17 din 06.04.2017 Cuprivire la efectuarea masurilor biotehnice de reglare numerica a pradatorilor,(animalelor daunatoare).

Decizie 3.1 din 24 mai 2017. Cu privire la corelarea si modificarea bugetului com. Tohatin aprobat pentru anul 2017.

Decizie 3.2 din 24 mai 2017. Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin.

Decizie 3.3 din 24 mai 2017. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017.

Decizie 3.4 din 24 mai 2017. Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 3.5 din 24 mai 2017. Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent garajului.

Decizie 3.6 din 24 mai 2017. Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 3.7 din 24 mai 2017. Cu privire la modificarea planului cadastral al comunei Tohatin.

Decizie 3.8 din 24 mai 2017. Cu privire la respingerea cererii.

Decizie 3.9 din 24 mai 2017. Cu privire la operarea de modificari in anexa 1 la decizia nr.3.4 din 06.08.2015.

Decizie 3.10 din 24 mai 2017. Cu privire la aprobarea formularului procesului verbal de contraventie administrativa.

Decizie 3.11 din 24 mai 2017. Cu privire la transmiterea in comodat a unor incaperi.

Decizie 3.12 din 24 mai 2017. Cu privire la respingera cererii.

Decizie 3.13 din 24 mai 2017. Cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a loturilor pentru constructia caselor individuale de locuit din com. Tohatin

Decizie 3.14 din 24 mai 2017. Cu privire la demersul Asociatiei Obstesti Centrul de Informare si Resurse Pro Bono

Decizie 4.1 din 25 iulie 2017 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la primaria com. Tohatin.

Decizie 4.2 din 25 iulie 2017 Cu privire la scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara.

Decizie 4.3 din 25 iulie 2017 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin.

Decizie 4.4 din 25 iulie 2017 Cu privire la corectarea erorilor in Registrul bunurilor imobile.

Decizie 4.5 din 25 iulie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat.

Decizie 4.6 din 25 iulie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat.

Decizie 4.7 din 25 iulie 2017 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.8 din 25 iulie 2017 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.9 din 25 iulie 2017 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.10 din 25 iulie 2017 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.11 din 25 iulie 2017 Cu privire la expunerea unor loturi la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie 4.12 din 25 iulie 2017 Cu privire la modificarea modului de folosinta a bunului imobil din com. Tohatin.

Decizie 5.1 din 14 septembrie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017.

Decizie 5.2 din 14 septembrie 2017 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicatie a taxelor lovale in comuna Tohatin.

Decizie 5.3 din 14 septembrie 2017 Cu privire la stabilirea pretului de arenda a terenurilor din comuna Tohatin.

Decizie 5.4 din 14 septembrie 2017 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei cu strigare din 28.08.2017.

Decizie 5.5 din 14 septembrie 2017 Cu privire la arenda unor terenuri din comuna Tohatin.

Decizie 5.6 din 14 septembrie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 5.7 din 14 septembrie 2017 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a detinatorilor de teren.

Decizie 5.8 din 14 septembrie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea lotului pomicol din comuna Tohatin.

Decizie 5.9 din 14 septembrie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea lotului pomicol din comuna Tohatin.

Decizie 5.10 din 14 septembrie 2017 Cu privire la vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 5.11 din 14 septembrie 2017 Cu privire la demisia administratorului RCL Tohatin.

Decizie 5.12 din 14 septembrie 2017 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din comuna Tohatin.

Decizie 5.13 din 14 septembrie 2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a loturilor pentru constructie.

Decizie 6.1 din 10 octombrie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017.

Decizie 6.2 din 10 octombrie 2017 Cu privire la transmiterea la bilantul SA Apa-Canal Chisinau a retelei de canalizare din s. Tohatin.

Decizie 6.3 din 10 octombrie 2017 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com. Tohatin.

Decizie 6.4 din 10 octombrie 2017 Cu privire la constituirea biroului electoral al sectiei de votare din com. Tohatin.

Decizie 6.5 din 10 octombrie 2017 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajati de la gradinita nr. 223 din com. Tohatin

Decizie nr.7.1 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicare a cuantumului impozitelor funciar si bunuri imobile pentru a. 2018

Decizie nr.7.2 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la stabilirea si punerea in aplicare a taxelor locale pentru a. 2018

Decizie nr.7.3 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la stabilirea taxelor pentru pasunile publice pentru a. 2018

Decizie nr.7.4 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului com.Tohatin pentru anul 2018 in prima lectura.

Decizie nr.7.5 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la aprobarea bugetului primariei com.Tohatin pentru anul 2018 in lectura a doua.

Decizie nr.7.6 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com.Tohatin pentru anul 2017.

Decizie nr.7.7 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com.Tohatin pentru anul 2017.

Decizie nr.7.8 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la corelarea si modificarea bugetului com.Tohatin aprobat pentru anul 2017.

Decizie nr.7.9 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la scutirea de plata a impozitului pe bunuri imobile a unor categorii de cetateni din com.Tohatin.

Decizie nr.7.10 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la scutirea de taxa pentru amenajarea teritoriului a fondatorilor G.T

. Decizie nr.7.11 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la scutirea de plta pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara.

Decizie nr.7.12 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la angajarea unitatilor suplimentare.

Decizie nr.7.13 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la transmiterea la bilantul I.M. Lumteh a retelei de iluminat stradal din s. Tohatin si s. Cheltuitor.

Decizie nr.7.14 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2017.

Decizie nr.7.15 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie nr.7.16 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la delimitarea terenului din proprietatea APL Tohatin.

Decizie nr.7.17 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu nr. cadastral 0146108362.

Decizie nr.7.18 din 30 noiembrie 2017 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din comuna Tohatin.

Decizie nr.8.1 din 13 decembrie 2017 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din comuna Tohatin.