Decizii 2022

Decizie 1.1 din 27.01.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin

Decizia 1.2 din 27.01.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin

Decizia 1.3 din 27.01.2022 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия

Decizia 1.4 din 27.01.2022 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată – копия

Decizia 1.5 din 27.01.2022Cu privire la operarea de modificări în decizia consiliului local nr.8.13 din 14.12.2021

Decizia 1.6 din 27.01.2022 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului din s.Buneți – копия

Decizia 1.7 din 27.01.2022 Cu privire la aprobarea schiței de proiect pentru construirea drumului de acces în s.Buneț – копия

Decizia 1.8 din 27.01.2022 Cu privire la cererea prealabilă a Î.P ”Victoria Aura”

Decizia 1.9 din 27.01.2022 Cu privire la abrogarea deciziei consiliului local Tohatin nr.7.1 din 25.11.2021

Decizia 1.10 din 27.01.2022 Cu privire la aprobarea modificării denumirii și Statutului Societății cu Răspundere Limitată ”Regia Comunal Locativă Tohatin”

Decizie 1.11 din 27.01.2022 Cu privire la desemnarea membrilor Adunării Generale a Societății cu Răspundere Limitată ”Regia Comunal Locativă Tohatin” din partea consiliului comunal Tohatin

Decizie 1.12. din 27.01.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT4-18 din 05.01.2022

Decizie 1.13 din 27.01.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT4-19 din 05.01.2022

Decizie 1.14 din 27.01.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT4-20 din 06.01.2022

Decizie 1.15 din 27.01.2022 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия

Statutul SRL Ecolocal Grup

Decizie 2.1 din 24.03.2022 Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2021

Decizie 2.2 din 24.03.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul comunei Tohatin

Decizie 2.3 din 24.03.2022 C u privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия

Decizie 2.4 din 24.03.2022 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale gmn.74”Viorel Găină”

Decizie 2.5 din 24.03.2022 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice

Decizie 2.6 din 24.03.2022 Cu privire la transmiterea în locațiune a unor încăperi

Decizie 2.7 din 24.03.2022 Cu privire la prescripția Inspecției Financiare nr.25-09-121835 din 28.12.2021

Decizie 2.8 din 24.03.2022 Cu privire la modificarea prin completare a deciziei Consiliului local nr.1.7 din 21.01.2022 – копия

Decizie 2.9 din 24.03.2022 Cu privire la organizarea concursului de vînzare-cumpărare a surplusului de teren proprietate UAT – копия

Decizie 2.10 din 24.03.2022 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului din proprietae publică UAT Tohatin

Decizie 2.11 din 24.03.2022 Cu privire la modificarea hotarului intravilanului comunei Tohatin și aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal”

Decizie 2.12 din 24.03.2022 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de teren de pe lîngă casă – копия

Decizie 2.13 din 24.03.2022 Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren din Î.P ”Poiana Nucului” – копия

Decizie 2.14 din24.03.2022 Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren din Î.P ”Izvorul Vesel ” – копия

Decizie 2.15 din 24.03.2022 Cu privire la vînzarea -cumpărarea bunului imobil – копия

Decizie 2.16 din 24.03.2022 Cu privire la modificarea condițiilor din decizia Consiliului local nr.18.6 din 14.12.2007 – копия

Decizie 2.17 din 24.03.2022 Cu privire la vînzarea-cumpărarea unui teren proprietate UAT Tohatin – копия

Decizie 2.18 din 24.03.2022 Cu privire la arenda terenului agricol – копия

Decizie 2.19 din 24.03.2022 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului din proprietate publică al UAT Tohatin

Decizie 2..20 din 24.03.2022 Cu privire la realizarea contractului de arendă a terenului aferent și încheerea contractului de superficie – копия

Decizie 2..21 din 24.03.2022 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия

Decizie 2..22 din 24.03.2022 Cu privire la atribuirea terenului pentru amplasarea subdiviziunii APL Tohatin -Regia Comunal Locativă

Decizie 2..23 din 24.03.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin

Decizie 3.1 din 13.05.2022 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor comunale din com.Tohatin

Decizie 3.2 din 13.05.2022 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice

Decizie 3.3 din 13.05.2022 Cu privire la autorizarea lucrărilor de defrișare a arborilor uscați și curățarea sanitară a arborilor deteriorați.

Decizie 3.4 din 13.05.2022 Cu privire la vînzarea -cumpărarea surplusului de teren proprietate UAT Tohatin

Decizie 3.5 din 13.05.2022 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия

Decizie 3.6 din 13.05.2022 Cu privire la acordarea ajutorului materiale unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

Decizie 3.7 din 13.05.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin (2)

Decizie 3.8 din 13.05.2022 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului din proprietate publică al UAT Tohatin

decizie 4.1 din 16.06.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2022

decizie 4.2 din 16.6.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2022

decizie 4.3 din 16.06.2022 Cu privire la operarea de modificări în anexa 1 la decizia consiliului local nr.1.1 din 27.01.2022

decizie 4.4 din 16.06.2022 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului primăriei com.Tohatin aprobat pentru anul 2022

decizie 4.5 din 16.06.2022 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice

decizie 4.6 din 16.06.2022 Cu privire la stabilirea prețului de arendă a terenurilor din com.Tohatin

decizie 4.7 din 16.06.2022 Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului – копия

decizie 4.8 din 16.06.2022 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent garajului – копия

decizie 4.9 din 16.06.2022 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

decizie 4.10 din 16.06.2022 Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului local nr..8 din 13.05.2022

decizie 4.11 din 16.06.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-546 din 03.05.2022

decizie 4.12 din 16.06.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-547 din 03.05.2022

decizie 4.13 din 16.06.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-548 din 03.05.2022

decizie 4.14 din 16.06.2022 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului din proprietate publică al UAT Tohatin

decizie 4.15 din 16.06.2022 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия

Decizie 5.1 din 04.08.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin

Decizie 5.2 din 04.08.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin

Decizie 5.3 din 04.08.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin

Decizie 5.5 din 04.08.2022 Cu privire la respingerea cererii – копия

Decizie 5.6 din 04.08.2022 Cu privire la respingerea cererii – копия

Decizie 5.7 din 04.08.2022 Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale de delimitare a terenului din sectorul cadastral 0146118

Decizie 5.8 din 04.08.2022 Cu privire la modifiarea planului cadastral – копия

Decizie 5.9 din 04.08.2022 Cu privire la eliberarea bonului de repartiție a spațiului locativ – копия

Decizie 5.10 din 04.08.2022 Cu privire la aprobarea actului de constatare la modificarea hotarelor terenului

Decizie 5.11 din 04.08.2022 Cu privire la inițiarea elaborării Planului Urbanistic Zonal

Decizie 5.12 din 04.08.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304OT-4-841 din 24.062022

Decizie 5.13 din 04.08.2022 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304OT-4-853 din 28.062022

Decizie 5.14 din 04.08.2022 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

Decizie 5.15 din 04.08.2022 Cu privire la inițirea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului din proprietatea UAT Tohatin

Decizie 5.16 din 04.08.2022 Cu privire la inițierea lucrărilor de elaborare a planului urbanistic de detaliu și de formare prin reparcelare a ternurilor din proprietate UAT Tohatin

Decizia 6.1 din 10.11.2022 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului Pimăriei com.Tohatin pentru anul 2023 în prima lectura.

Decizia 6.2 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2022

Decizia 6.3 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin

Decizia 6.4 din 10.11.2022 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale gmn.74”Viorel Găină”

Decizia 6.5 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin

Decizia 6.6 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatinpentru anul 2022

Decizia 6.7 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin

Decizia 6.8 din 10.11.2022 Cu privire la decontarea bunurilor imobile

Decizie 6.9 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin

Decizie 6.10 din 10.11.2022 Cu privire la corelarea bugetului primăriei com.Tohatin aprobat pentru anul 2022

Decizie 6.11 din 10.11.2022 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului din proprietate publică al UAT Tohatin

…Decizie 6.12 din 10.11.2022 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия

Decizie 6.13 din 10.11.2022 Cu privire la autorizarea amplasării utilajului

Decizie 6.14 din 10.11.2022 Cu privire la formarea bunurilor imobile în s.Tohatin

Decizie 6.15 din 10.11.2022 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия

Decizie 6.16 din 10.11.2022 Cu privire la modificare planului cadstal și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия

Decizie 6.17 din 10.11.2022 Cu privire la aprobarea proiectului ”Ansamblu rezidențial” din com.Tohatin

Decizie 6.18 din 10.11.2022 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetășeni din com.Tohatin – копия

Decizie 6.19 din 10.11.2022 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin

Decizie 7.1 din 15.12.2022 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2023

Decizie 7.2 din 15.12.2022 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale în comuna Tohatin

Decizie 7.3 din 15.12.2022 Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023 în lectura a doua

Decizie 7.4 din 15.12.2022 Cu privire la stabilirea tarifelor pentru conectarea la rețelele injinerești construite din sursele APL

Decizie 7.5 din 15.12.2022 Cu privire la angajarea unităților suplimentare

Decizie 7.6 din 15.12.2022 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice

Decizie 7.7 din 15.12.2022 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția prescolară – копия

Decizie 7.8 din 15.12.2022 Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului comunal Tohatin nr.18.6 din 14.12.2007

Decizie 7.10 din 15.12.2022 Cu privire la inițierea procedurii de radiere din Registrul Gospodăriilor Țărănești (de femieri) – копия