Decizii 2019

 1. Decizie 1.1  din  09.01.19 Cu privire la desemnarea membrilor biroturilor electorale al secliilor de votare din com.Tohatin
 2. Decizie 1.2  din  09.01.19 Cu privire la demisia administratorului RCL Tohatin.
 3. Decizie 2.1  din  24.01.19 Cu privire la rectificarea bugetului pentru unul 2019
 4. Decizie 2.2  din  24.01.19 Cu privire Ia operared de modiJicdri tn bugetul com.Tohatin pentru anul 2019
 5. Decizie 2.3  din  24.01.19 Cu privire Ia operarea de modificdri in bugetul com.Tohatin
 6. Decizie 2.4  din  24.01.19 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetdleni din com-Tohatin
 7. Decizie 3.1 din 05.03.2019 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com.Tohatin.
 8. Decizie 3.2 din 05.03.2019 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin.
 9. Decizie 3.3 din 05.03.2019 Cu privire la redistribuirea alocatiilor aprobate in bugetul com.Tohatin.
 10. Decizie 3.4 din 05.03.2019 Cu privire la executarea bugetului Primariei com.Tohatin in anul 2018.
 11. Decizie 3.5 din 05.03.2019 Cu privire la delimitarea terenului din proprietatea UAT Tohatin.
 12. Decizie 3.6 din 05.03.2019 Cu privire la identificarea si delimitarea terenurilor destinate atribuirii loturilor pentru constructie individuala in comuna Tohatin.
 13. Decizie 3.7 din 05.03.2019 Cu privire la transmiterea terenurilor
  si schimbareu categoriei de destinstie a lor in scopul constructiei conductei de transport gaze naturale pe directia Ungheni- Chisinau.
 14. Decizie 3.8 din 05.03.2019 Cu privire la stabilirea modului de folosinta.
 15. Decizie 3.9 din 05.03.2019 Cu privire la vanzarea-cumpararea lotului pomicol din comuna Tohatin.
 16. Decizie 3.10 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vanzarea-cumpararea surplusului de teren.
 17. Decizie 3.11 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.
 18. Decizie 3.12 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vanzarea-cumpararea surplusuIui de teren.
 19. Decizie 3.13 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea cotegoriei de destinatie a terenurilor cu numerele cadastrale 01461 194341 si 01461 19436.
 20. Decizie 3.14 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea cotegoriei de destinatie a terenului cu numarul cadastrol 014611943.
 21. Decizie 3.15 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu numarul cadastral 0146119429.
 22. Decizie 3.16 din 05.03.2019 Cu privire la examinarea notificarii nr. 1 304/OT4-45 din 16.01.2019
 23. Decizie 3.17 din 05.03.2019 Cu privire la aprobarea statelor de personal si efectivul limita a angajatilor.
 24. Decizie 3.18 din 05.03.2019 Cu privire la acordarea ajutorului material
  unor categorii de cetateni din com.Tohatin.
 25. Decizie 4.1 din 04.04.2019 privire la instituirea punctului de recrutare, incorporare si completare in com. Tohatin.

Decizie 4.2 din 04.04.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din
domeniul pablic al UAT de nivelul I – com-Tohatin.

Decizie 4.3 din 04.04.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de modificare a unei portiuni de hotar a terenului.

Decizie 4.4 din 04.04.2019 Cu privire la delimitarea terenurilor din sectorul cadastral 0146120 al comunei Tohatin.

Decizie 4.5 din 04.04.2019 Cu privire la delimitarea terenurilot din sectorul cadastral 0146115 al comartei Tohatin.

Decizie 4.6 din 04.04.2019 Ca privire la expunerea unui lot la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie 4.7 din 04.04.2019 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenalui cu numarul cadastral 0146119429.

Decizie 4.8 din 04.04.2019 Cu privire la modiJicarea categoriei de destinalie a terenului cu numarul cadastral 014611943.

Decizie 4.9 din 04.04.2019 Cu privire Ia modificarea categoriei de destinatie a terenurilor cu numerele cadastrale 01461 1 9434 si 01461 19436

Decizie 4.10 din 04.04.2019 Cu privire la stabilirea modului defolosinta.

Decizie 4.11 din 04.04.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vanzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.12 din 04.04.2019 Cu privire la vanzarea-cumpararea
lotului pomicol din comuna Tohatin
.

Decizie 4.13 din 04.04.2019 Cu privire la amenajarea spatialui dejoaca si recreatie Pentru copii.

Decizie 4.14 din 04.04.2019 Cu privire la expunerea unui lot la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie 4.15 din 04.04.2019 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com.Tohatin.

Decizie 4.16 din 04.04.2019 Cu privire la atribuirea loturilor pentru constructie individuala in comuna Tohatin.

Decizie 5.1 30.05.2019 Cu privire la operarea de modificari in bugetul comunei Tohatin pentru anul 2019.

Decizie 5.2 30.05.2019 Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general S.A.,,Apa-Canal Chisinau”

Decizie 5.3 30.05.2019 Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Decizie 5.4 30.05.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din domeniul privat al UAT de nivelul I – com.Tohatin

Decizie 5.5 30.05.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de delimiture in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din domeniul privat al UAT de nivelul I – com.Tohatin

Decizie 5.6 30.05.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
si vanzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 5.7 30.05.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
si vanzarea-cumpararea surplusalui de teren.

Decizie 5.8 30.05.2019 Cu privire la stabilirea modului de folosinta.

Decizie 5.9 30.05.2019 Cu privire la stabilirea modului defolosinta.

Decizie 5.10 30.05.2019 Cu privire la respingerea cererii.

Decizie 5.11 30.05.2019 Cu privire la alocarea terenului pentru a colectarea deseurilor vegetale, animaliere,constructii si demolari.

Decizie 6.1 08.08.2019 Cu privire la acordarea indemnizatiei unice
alesilor locali.

Decizie 6.2 08.08.2019 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la institutiile publice.

Decizie 6.3 08.08.2019 Cu privire la operarea de modificari in bugetul comunei Tohatin pentru unul 2019.

Decizie 6.4 08.08.2019 Cu privire la aproburea materialelor de delimitare in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din domeniul privat al UAT de nivelul I – com.Tohatin

Decizie 6.5 08.08.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare
in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din domeniul privat al UAT de nivelul I – com,Tohatin.

Decizie 6.6 08.08.2019 Cu privire Ia aprobarea muterialelor de delimitare
in mod selectiv cu stabilirea hotarelor tetenului din domeniul privat al UAT de nivelul I – com’Tohutin.

Decizie 6.7 08.08.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare
in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din domeniul privat al UAT de nivelul I – com.Tohatin

Decizie 6.8 08.08.2019 Cu privire la corectarea erorilor depistate pe purcursul inregistrarii masive pe teritoriul com.Tohatin

Decizie 6.9.1 08.08.2019 Cu privire la modificarea plunului cadastral si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 6.9.2 08.08.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
si vinzarea cumpararea surplusului de teren.

Decizie 6.9.3 08.08.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-camparurea surplusului de teren.

Decizie 6.9.4 08.08.2019 Cu privite la modificarea planului cadastral
si vanzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 6.9.5 08.08.2019 Ca privire la modificarea planului cadastral
si vanzarea – cumpararea surplusului de teren

Decizie 6.9.6 08.08.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
si vanzarea-cumpararea surplusului de teren

Decizie 6.9.7 08.08.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
si vanzarea-cumpararea surplusului de teren

Decizie 6.9.8 08.08.2019 Cu privire la modificurea planului cadastral
si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 6.9.9 08.08.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
si vinzarea-cumpararea surplasului de teren.

Decizie 6.10 08.08.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral
Si vanzarea-campararea surplusului de teren.

Decizie 6.11 08.08.2019 Cu privire la vanzarea-cumpararea terenului aferent obiectivului privatizat

Decizie 6.12 08.08.2019 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie
a terenurilor cu numerele cadastrale 0146119424, 0146119427 si 01461 19241

Decizie 6.13 08.08.2019 Cu Privire la amenajarea drumului de acces spre bunul imobil

Decizie 6.14 08.08.2019 Cu privire la respingerea cererii

Decizie 6.15 08.08.2019 Cu privire la constituirea consiliului electoral de circumscriptie din comuna Tohatin.

Decizie 6.16 08.08.2019 Cu privire la constituirea birourilor electorale ale sectiilor de votare din comuna Tohatin.

Decizie 6.17 08.08.2019 Ca privire la formarea grupului de lucru in domeniul gestionarii deseurilor.

Decizie 6.18 08.08.2019 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com.Tohatin

Decizie 7.1 din 19.09.2019 Cu privire la operarea de modificări in bugetul comunei Tohatin pentru anul 2019.

Decizie 7.2 din 19.09.2019 Cu privire la operarea de modificări în bugetul com.Tohatin.

Decizie 7.3 din 19.09.2019 Cu privire la formarea bunurilor imobile în comuna Tohatin.

Decizie 7.4 din 19.09.2019 Cu privire la aprobarea listei rîndașilor pentru atribuirea loturilor de construcție.

Decizie 7.5 din 19.09.2019 Cu privire la atribuirea loturilor pentru construcție individuală în comuna Tohatin.

Decizie 7.6 din 19.09.2019 Cu privire la stubilirea modului de folosință.

Decizie 7.7 din 19.09.2019 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare.

Decizie 7.8 din 19.09.2019 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com. Tohatin.

Decizie 7.9 din 19.09.2019 Cu privire la rezultatele licitației cu strigare din 10.09.2019.

Decizie 7.10 din 19.09.2019  Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2019.

Decizie 9.1 din 22.11.2019 Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin.

Decizie 10.1din 19.20.2019 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020 în prima lectură.

Decizie 10.2 din 19.20.2019 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2020

Decizie 10.3 din 19.20.2019 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale în com.Tohatin

Decizie 10.4 din 19.20.2019 Cu privire la stabilirea taxelor pentru pășunele publice din comuna Tohatin

Decizie 10.5 din 19.20.2019 Cu privire la scutirea de taxă pentru amenajarea teritoriului a fondatorilor Gospodăriilor Țărănești.

Decizie 10.6 din 19.20.2019 Cu privire la scutirea de plată a impozitului pe bunuri imobile a unor categorii de cetățeni din com.Tohatin

Decizie 10.7 din 19.20.2019 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020 în lectura a doua

Decizie 10.8 din 19.20.2019 Cu privire la operarea de modificări în bugetul com.Tohatin

Decizie 10.9 din 19.20.2019 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului Primăriei comunei Tohatin aprobat pentru anul 2019

Decizie 10.10 din 19.20.2019 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului Primăriei comunei Tohatin aprobat pentru anul 2019

Decizie 10.12 din 19.20.2019 Cu privire la transmiterea către SRL ”Chișinău Gaz” la deservire tehnică a gazoductelor din comuna Tohatin

Decizie 10.13 din 19.20.2019 Cu privire la angajarea unităților suplimntare

Decizie 10.14 din 19.20.2019 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată

Decizie 10.15 din 19.20.2019 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată.

Decizie 10.16 din 19.20.2019 Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului în instanțele de judecată

Decizie 10.17 din 19.20.2019Cu privire la desemnarea persoanei pentru exercitarea interimatulu funcției de secretar al consiliului local.

Decizie 10.18 din 19.20.2019 Cu privire la aprobarea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului Consiliului local Tohatin