Decizii 2021

 1. Decizie 1.1 din 26.01.2021 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2021
 2. Decizia 1.2 din 26.01.2021 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 3. Decizia 1.3 din 26.01.2021 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия
 4. Decizia 1.4 din 26.01.2021 Cu privire la acordul de participare la proiectul
 5. Decizie 1.5 din 26.01.2021Cu privire la aprobarea proiectului investițional
 6. Decizie 1.6 din 26.01.2021 Cu privire la completarea deciziei 5.5 din 06.08.2020 – копия
 7. Decizie 2.1 din 31.03.2021 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul comunal Tohatin
 8. Decizie 2.2 din 31.03.2021 Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 9. Decizie 2.3 din 31.03.2021 Cu privire la operarea de modificări în decizia consiliului local 10.3 din 11.12.2020
 10. Decizia 2.4 din 31.03.2021 Cu privire la operarea de modificări în decizia consiliului local nr.1.1 din 26.01.2021 – копия
 11. Decizia 2.5 din 31.03.2021 Cu privire la modificarea deciziei nr.1.2 din 25.01.2008 – копия
 12. Decizia 2.6 din 31.03.2021 Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol din comuna Tohatin – копия
 13. Decizia 2.7 din 31.03.2021 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului
 14. Decizia 2.8 din 31.03.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile cu stabilirea destinației și modului de folosință a bunurilor imobile (2)
 15. Decizia 2.9 din 31.03.2021 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a tarifelor pentru colectarea și evacuarea deșeurilor vegetale (animaliere) în comuna Tohatin
 16. Decizia 2.10 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT -4-381 din 24.02.2021
 17. Decizia 2.11 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-147 din 20.01.2021
 18. Decizia 2.12 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-167 din 22.01.2021
 19. Decizia 2.13 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-406(816) din 26.02.2021
 20. Decizia 2.14 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT -4-148 din 21.01.2021
 21. Decizia 2.15 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-168 din 21.01.2021
 22. Decizia 2.16 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-183 din 25.01.2021
 23. Decizia 2.17 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-181 din 25.01.2021
 24. Decizia 2.18 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT -4-1469 din 28.12.2020
 25. Decizia 2.19 din 31.03.2021 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304.OT-4-1470 din 28.12.2020
 26. Decizia 2.20 din 31.03.2021 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 27. Decizia 2.21 din 31.03.2021 Cu privire la defrișarea , curățarea arborilor și arbuștilor din spațiul proprietate publică
 28. Decizie 3.1 din 09.06.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2021
 29. Decizie 3.2 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea bugetului primăriei com.Tohatin pentru anul 2021
 30. Decizie 3.3 din 09.06.2021 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 31. Decizie 3.4 din 09.06.2021 Cu privire la completarea deciziei nr.10.6 din 11.12.2020
 32. Decizie 3.5 din 09.06.2021 Cu privire la completarea deciziei nr.10.5 din 11.12.2021
 33. Decizie 3.6 din 09.06.2021 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия
 34. Decizie 3.7 din 09.06.2021 Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi
 35. Decizie 3.8 din 09.06.2021 Cu privire la transmiterea în locațiune a unor încăperi – копия
 36. Decizie 3.9 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия
 37. Decizie 3.10 din 09.06.2021 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului din propiretate UAT Tohatin
 38. Decizie 3.11 din 09.06.2021 Cu privire la completarea deciziei consiliului comunal Tohatin nr.10.13 din 11.12.2021
 39. Decizie 3.12 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия
 40. Decizie 3.13 din 09.06.2021 Cu privire la modificarea planului cadastral și stabilirea modului de folosință a terenului – копия
 41. Decizie 3.14 din 09.06.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile în s.Tohatin
 42. Decizie 3.15 din 09.06.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile în s.Tohatin
 43. Decizia 3.16 din 09.06.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile în s.Tohatin
 44. Decizie 3.17 din 09.06.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile în s.Tohatin
 45. Decizie 3.18 din 09.06.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile în s.Tohatin
 46. Decizie 3.19 din 09.06.2021 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului din proprietate publică al UAT Tohatin
 47. Decizie 3.20 din 09.06.2021 Cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Tohatin (2)
 48. Decizie 3.21 din 09.06.2021 Cu privire la acceptarea contractului de cesiune a dreptului de arendă funciară. – копия
 49. Decizia 3.22 din 09.06.2021 Cu privire la salubrizarea și menținerea curățeniei în teritoriu
 50. Decizie 3.23 din 09.06.2021 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 51. Decizie 3.24 din 09.06.2021 Cu privire la reorganizarea întreprinderii municipale Regia Comunal Locativă Tohatin
 52. Decizia 3.25 din 09.06.2021 Cu privire la acceptarea participării în cadrul Proiectului ”Organizarea intercomunitară a colectării și gestionării deșeurilor solide”
 53. Decizie 3.26 din 09.06.2021 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului din proprietate publică UAT
 54. Decizie 4.1 din 15.07.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2021
 55. Decizie 4.1.1 din 15.07.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2021
 56. Decizie 4.2 din 15.07.2021 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2021
 57. Decizie 4.3 din 15.07.2021 Cu privire la completarea deciziei nr.1.4 din 26.01.2021
 58. Decizie 4.4 din 15.07.2021 Cu privire la completarea deciziei nr.1.5 din 26.01.2021
 59. Decizie 4.5 din 15.07.2021 Cu privire la modificarea hotarului intravilanului comunei Tohatin și aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal”
 60. Decizie 4.6 din 15.07.2021 Cu privire la înstrăinarea prin concurs a surplusului de teren – копия
 61. Decizie 4.7 din 15.07.2021 Cu privire la autentificarea dreptului de propietate a deținătorului de teren – копия
 62. Decizie 5.1 din 30.09.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 63. Decizia 5.2 din 30.09.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 64. Decizia 5.3 din 30.09.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 65. Decizia 5.4 din 30.09.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 66. Decizia 5.5 din 30.09.2021 Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2021
 67. Decizia 5.6 din 30.06.2021 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale în com.Tohatin
 68. Decizia 5.7 din 30.09.2021 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenului din proprietatea UAT Tohatin
 69. Decizia 5.8 din 30.09.2021 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului
 70. Decizia 5.9 din 30.09.2021 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului – копия
 71. Decizia 5.10 din 30.09.2021 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului – копия
 72. Decizia 5.11 din 30.09.2021 Cu privire la modificarea planului cadastral și stabilirea modului de folosință a terenului
 73. Decizia 5.12 din 30.09.2021 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de tern – копия
 74. Decizia 5.13 din 30.09.2021 Cu privire la modificarea planului cadsatral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 75. Decizia 5.14 din 30.09.2021 Cu privire la expunerea unui lot la licitație cu strigare de înzare-cumpărare
 76. Decizia 5.15 din 30.09.2021 Cu privire la transmiterea în folosință a edificiului gmn.74Viorel Găină cu terenul aferent DGETS a mun.Chișinău
 77. Decizie 6.1 din 21.10.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 78. Decizie 6.2 din 21.10.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin
 79. Decizie 6.3 din 21.10.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2021
 80. Decizie 6.4 din 21.10.2021 Cu privire la modificarea categoriei de destinație a terenurilor – копия
 81. Decizie 6.5 din 21.10.2021 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetășeni din comuna Tohatin – копия
 82. Decizie 6.6 din 21.10.2021 Cu privire la acceptarea noilor asociați ai SRL Regia Comunal Locativă Tohatin
 83. Decizie 7.1 din 25.11.2021Cu privire la aprobarea modificării denumirii și Statutului Societății cu Răsoundere Limitată ”Regia Comunal Locativă Tohatin
 84.        Statutul SRL ”Ecolocal Group”
 85. Decizie7.2 din 25.11.2021 Cu privire la delegarea unui consilier în competența comisiei de concurs
 86. Decizie7.3 din 25.11.2021 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия
 87. Decizie 8.1 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2022 în prima lectură
 88. Decizie 8.2 din 14.12.2021 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2022
 89. Decizie 8.3 din 14.12.2021 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale în com.Tohatin
 90. Decizie 8.4 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2022 în lectura a doua
 91. Decizie 8.5 din 14.12.2021 Cu privire la angajarea unităților suplimentare
 92. Decizie 8.6 din 14.12.2021 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2021
 93. Decizie 8.7 din 14.12.2021 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale gmn.74 „Viorel Găină”
 94. Decizie 8.8 din 14.12.2021 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 95. Decizie 8.9 din 14.12.2021 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară
 96. Decizie 8.10 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 16.11.2021
 97. Decizie 8.11 din 14.12.2021 Cu privire la acceptarea achitării în rate a prețului de vînzare-cumpărare a terenului – копия
 98. Decizie 8.12 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din comuna Tohatin – копия
 99. Decizie 8.13 din 14.12.2021 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului – копия
 100. Decizie 8.14 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu din comuna Tohatin – копия
 101. Decizie 8.15 din 14.12.2021 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare
 102. Decizie 8.16 din 14.12.2021 Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului – копия
 103. Decizie 8.17 din 14.12.2021 Cu privire la amenajarea străzii Vadul lui Vodă din s.Tohatin
 104. Decizie 8.18 din 14.12.2021 Cu privire la stabilirea hotarului intravilanului localității s.Cheltuitori
 105. Decizie 8.19 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului din prorietatea publică al UAT Tohatin
 106. Decizie 8.20 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului din proprietate publică al UAT Tohatin
 107. Decizie 8.21 din 14.2021 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv a terenului din proprietatea publică al UAT Tohatin
 108. Decizie 8.22 din 14.12.2021 Cu privire la modificarea listelor membrilor Î.P Victoria Aura și atribuirea în folosință a loturilor – копия
 109. Decizie 8.23 din 14.12.2021 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 110. Decizie 8.24 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului Consiliului local Tohatin
 111. Decizie 8.25 din 14.12.2021 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenurilor din proprietate UAT Tohatin
 112. Decizie 8.26 din 14.12.2021 Cu privire la atribuirea terenului – копия
 113. Decizie 8.27 din 14.12.2021 Cu privire la acordarea premiului anual – копия