Anunțuri

Spre atenţia producătorilor agricoli!

Primăria comunei Tohatin aduce la cunoștința, că în scopul evaluării pagubelor cauzate de ninsorile abundente din data de 20-21 aprilie 2017 se colectează informația privind suprafețele plantațiilor agricole și gradul de afectare a acestora. Informația indicată urmează a fi prezentată de către producători la Primăria comunei Tohatin la data de 02.05.2017, orele 13.00-17.00 prin depunerea cererii cu indicarea amplasării loturilor agricole și suprafața plantațiilor afectate.

 Primăria

Anunț privind reglementarea pașunatului

Primăria com.Tohatin aduce la cunoștință , că pășunatul pe pășunele publice din teritoriul com.Tohatin a animalelor domestice este permis doar de la 1 mai 2017.Deasemenea, sînteți avertizat că pășunatul în zona de alunecări a satului Tohatin (după strada Pădurilor,Florilor,A.Mateevici )unde au fost plantați arbori,este strict interzis.

Proprietarii animalelor care vor admite pășunatul  animalelor înainte de termenul idicat  și pătrunderea animalelor în zona de alunecări plantată cu arbori , vor fi sancționați conform prevederilor legislației în vigoare.

 Primăria

 

AVIZ

Aducem la cunoştinţa populaţiei, că la ședința ordinară a consiliului local din 30 ianuarie 2020 au fost modificate tarifele lunare pentru colectarea deșeurilor menagere prin decizia 1/12 din 30.01.2020  după cum urmează:

  1. blocuri locative-de la 12 lei la 16 lei pentru o persoană;
  2.  gospodăriile casnice –de la 30 lei la 40 lei;
  3.  posesorii de garaje și anexe gospodărești de la blocurile locative -15 lei .

Totodată atenționăm proprietarii de gospodării care nu au încheeat cu Regia Comunal Locativă Tohatin contract de evacuare a deșeurilor menagere, să închee de urgență acest contract , în caz contrar vor fi sancționați conform art.180 al.(11) din Codul Contravențional (amendă de la 50 la 100 unități convenționale) sau 30 ore muncă neremunerată în folosul comunității.

                                                                                                                                               PRIMĂRIA COM. TOHATIN

 

Se interzice arderea deseurilor, ierbii  si crengilor uscate si altor vegetatii pe teritoriul com.Tohatin.

Comunicat informativ impozit pe bunuri imobiliare A2023

  Serviciul Fiscal de Stat

  Anunț

La data de 21.06.2023, va fi demarată activitatea cu genericul„Ziua contribuabilului”  în incinta Primăriei comunei Tohatin.

Funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală Rîșcani va asigura deservirea contribuabililor și acordarea asistenței pe aspecte fiscale.

Stimați contribuabili cu orice întrebare pe aspecte ce țin de administrarea fiscală Vă adresați în sala de ședință din cadrul Primăriei comunei Tohatin în intervalul orelor 9.00-15.00.

______________________________

Funcționarul  fiscal – în serviciul  contribuabilului”