Victoria-Aura

Preşedintele ÎntovărăşireiCotorobai Dumitru
Contabilul Întovărăşirei – Galina
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 19,6  ha
Numărul de loturi – 266
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 156
Harta generală a întovărăşirei pomicole „Victoria-Aura”