Decizii 2020

 1. Decizie 1.1 din 30.01.2020 Cu privire la rectificarea bugetului pentru 2020
 2. Decizie 1.2 din 30.01.2020 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 3. Decizie 1.3 din 30.01.2020 Cu privire la operarea de modificări în anexa la decizia nr.6.2 din 08.08.2020
 4. Decizie 1.4 din 30.01.2020 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară
 5. Decizie 1.5 din 30.01.2020 Cu privire la respingerea cererii
 6. Decizie 1.6 din 30.01.2020 Cu privire la respingerea cererii
 7. Decizie 1.7 din 30.01.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 8. Decizie 1.8 din 30.01.2020 Cu privire la formarea Comisiei de licitație de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 9. Decizie 1.9 din 30.01.2020 Cu privire la formarea Comisiei administrative de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 10. Decizie 1.10 din 30.01.2020 Cu privire la formarea Comisiei sociale de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 11. Decizie 1.11 din 30.01.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetășeni din com.Tohatin
 12. Decizie 1.12 din 30.01.2020 Cu privire la modificarea taxelor pentru colectarea deșeurilor menagere.
 13. Decizie 2.1 din 10.03.2020 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul comunal Tohatin
 14. Decizie 2.2 din 10.03.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin
 15. Decizie 2.3 din 10.03.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 16. Decizie 2.4 din 10.03.2020 Cu privire la identificarea sectorului de drum din s.Cheltuitori pentru construcție
 17. Decizie 2.5 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 18. Decizie 2.6 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 19. Decizie 2.7 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 20. Decizie 2.8 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 21. Decizie 2.9 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 22. Decizie 2.10 din 10.03.2020 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare
 23. Decizie 2.11 din 10.03.2020 Cu privire la aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal”din comuna Tohatin – копия
 24. Decizie 2.12 din 10.03.2020 Cu privire la efectuarea măsurilor de reglare numerică a răpitorilor dăunători
 25. Decizie 2.13 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului local pentru protecția drepturilor copilului în comuna Tohatin
 26. Decizie 2.14 din 10.03.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 27. Decizie 2.15 din 10.03.2020 Cu privire la folosirea denumirii localității Tohatin de către Clubul de fotbal Tohatin
 28. Decizie 2.16 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea componenței comisiilor consultative din cadrul Consiliului comunal Tohatin
 29. Decizie3.1 din 07.05.2020 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului Primăriei comunei Tohatin aprobat pentru anul 2020
 30. Decizie 3.2 din 07.05.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 31. Decizie 3.3 din 07.05.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 32. Decizie 3.4 din 07.05.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin
 33. Decizie 4.1 din 09.07.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 34. Decizie 4.2 din 09.07.2020 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 35. Decizie 4.3 din 09.07.2020 …. Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului – копия
 36. Decizie 4.4 din 09.07.2020 …Cu privire la stabilirea modului de folosință – копия
 37. Decizie 4.5 din 09.07.2020 …Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului
 38. Decizie 4.6 din 09.07.2020 Cu privire la limitarea circulației autocamioanelor cu tonaj mare în perioada estivală
 39. Decizie 4.7 din 09.07.2020 Cu privire la formarea grupuluide lucru pentru prevenirea apariției gunoiștelor stihiinice în comuna Tohatin
 40. Decizie 4.8 din 09.07.2020 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru elaborarea Statutului comunei Tohatin
 41. Decizie 4.9 din 09.07.2020 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind funcționarea consiliului comunal Tohatin
 42. Decizie 4.10 din 09.07.2020 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din fondul de susținere a populației comuna Tohatin
 43. Decizie 4.11 din 09.07.2020 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind pagina oficială a primăriei comunei Tohatin în rețeaua Internet și rețele sociale
 44. Decizie 4.12 din 09.07.2020 …Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 45. Decizie 4.13 din 09.07.2020 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru evaluarea traficului rutier pe traseu L 455
 46. Decizie 5.1 din 06.08.2020 Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Tohatinpentru anul 2019
 47. Decizie 5.2 din 06.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 48. Decizie 5.3 din 06.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul IET nr.223 pentru anul 2020
 49. Decizie 5.4 din 06.08.2020 Cu privire la prelungirea acordului de parteneriat
 50. Decizie 5.5 din 06.08.2020 …..Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate a deținătorului de teren – копия
 51. Decizie 5.6 din 06.08.2020 Cu privire la inițierea înregistrării primare masive
 52. Decizie 5.7 din 06.08.2020 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului
 53. Decizie 5.8 din 06.08.2020 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului
 54. Decizie 5.9 din 06.08.2020 Cu privire la abrogarea unor decizii ale consiliului local
 55. Decizie 5.10 din 06.08.2020 …..Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 56. Decizii proiect din 26.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 57. Decizie 6.1 din 26.08.2020 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul comunal Tohatin
 58. Decizie 6.2 din 26.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 59. Decizie 6.3 din 26.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 60. Decizie 6.4 din 26.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 61. Decizie 6.5 din 26.08.2020…… Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului – копия
 62. Decizie 6.6 din 26.08.2020 Cu privire la demersul Cancelariei de Stat a Guvernului privind avizarea modificării Hotărîrii Guvernului nr.12372018
 63. Decizie proiect din 22.09.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin
 64. Decizie proiect din 22.09.2020 Cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Tohatin
 65. Decizie proiect din 22.09.2020 Cu privire la formarea Comisiei administrative de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 66. Decizie proiect din 22.09.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 67. Decizie proiect din 22.09.2020 Cu privire la redischiderea IET nr.223
 68. Decizie proiect din 22.09.2020 Cu privire la scutirea de plata taxelor locale
 69. Decizie 7.1 din 22.09.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 70. Decizie 7.2 din 22.09.2020 Cu privire la scutirea de plata taxelor locale
 71. Decizie 7.3 din 22.09.2020 Cu privire la formarea Comisiei administrative de pe lîngă consiliul comunal Tohatin
 72. Decizie 7.4 din 22.09.2020 Cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Tohatin
 73. Decizie 7.5 din 22.09.2020 Cu privire la reluarea activității IET nr.223
 74. Decizie 7.6 din 22.09.2020. Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 75. Decizie 8.1 din 22.10.2020 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 15.09.2020 – копия
 76. Decizie 8.2 din 22.10.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 77. Decizie 8.3 din 22.10.2020 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului – копия
 78. Decizie 8.4 din 22.10.2020 Cu privire la modificarea categoriei de destinație a terenurilor – копия
 79. Decizie 8.5 din 22.10.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия
 80. Decizie 9.1 din 19.11.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 81. Decizie 9.2 din 19.11.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 82. Decizie 9.3 din 19.11.2020 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 83. Decizie 9.4 din 19.11.2020 Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului – копия
 84. Decizie 9.5 din 19.11.2020 Cu privire la scimbarea categoriei de destinație a terenului
 85. Decizie 9.6 din 19.11.2020 Cu privire la aprobarea planului de adrese și actualizarea denumirilor arterelor de circulație din comuna Tohatin
 86. Decizie 9.7 din 19.11.2020 Cu privire la aprobarea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului Consiliului local Tohatin
 87. Decizie 9.8 din 19.11.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия
 88. Decizie 9.9 din 19.11.2020 Cu privire la aprobarea Acordului de asociere intercomunitară
 89. Decizie 10.1din 11.12.2020 Cu privire la aprobarea proiectului bugetului Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2021 în prima lectură
 90. Decizie 10.2 din 11.12.2020 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2021
 91. Decizie 10.3 din 11.12.2020 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale în comuna Tohatin
 92. Decizie 10.4 din 11.12.2020 Cu privire la stabilirea taxelor pentru pășunele publice din comuna Tohatin
 93. Decizie…. 10.5 din 11.12.2020 Cu privire la scutirea de taxa pentru amenajarea teritoriului a fondatorilor Gospodăriilor Țărănești – копия
 94. Decizie… 10.6 din 11.12.2020 Cu privire la scutirea de plată a impozitului pe bunuri imobile a unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 95. Decizie 10.7 din 11.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Tohatin pentru anul 2021 în lectura a doua.
 96. Decizie 10.8 din 11.12.2020 Cu privire la angajarea unităților suplimentare
 97. Decizie 10.9 din 11.12.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 98. Decizie 10.10 din 11.12.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 99. Decizie…. 10.11 din 11.12.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren – копия
 100. Decizie….10.12 din 11.12.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 101. Decizie 10.13 din 11.12.2020 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului public
 102. Decizie…. 10.14 din 11.12.2020 Cuprivire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 103. Decizie…10.15 din 11.12.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия