Liliacul Roz

Preşedintele ÎntovărăşireiBulican Adrian
Contabilul Întovărăşirei –
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 10,6  ha
Numărul de loturi – 154
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 92
Harta generală a întovărăşirei pomicole „Ogonioc”