Consultare cu Publicul 2020

 1. Dispozitie 01-b din 13.01.2020 Cu privire la organizarea campionatului de tenis de masă în comuna Tohatin
 2.  Dipoziție 02-b din 24.01.2020 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Tohatin.
 3. Dispozitie 03-b din 29.01.2020 Cu privire la constituirea Comisiei de expertiză a dosarelor și documnetelor primăriei comunei Tohatin.
 4. Dispozitie 04-b din 06.02.2020  Cu privire la întocmirea programalui de măsuri privind profilaxia și combatereu premizelor incinărării vegetației uscate din păduri, livezi, fîșii forestiere și spații verzi.
 5. Dispoziție 05-b din 07.02.2020 Cu privire la amplasarea gheretei comerciale și autorizarea activității comerciale.
 6. Dispozitie 06-b din 17.02.2020 Cu privire la repartizarea spațiului locativ
 7. Dispoziție 07-b din 24.02.2020 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale din comuna Tohatin
 8. Dispozitie08-b din 26.02.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei com.Tohatin
 9. Dispoziție 09-b din 03.03.2020 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin
 10. Dispoziție 10-b din 03.03.2020 Cu privire la măsurile de amenajare și salubrizare a teritoriului com.Tohatin.
 11. Dispoziție 11-b din 03.03.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
 12. Dispoziție 12-b din 09.03.2020 Cu privire la alocarea mijlocaelor financiare
 13. Dispoziție13-b din 11.03.2020 Cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspîndirii virusului COVID-19
 14. Dispoziție 14-b din 12.03.2020 Cu privire la amplasarea gheretei comerciale și autorizarea activității comerciale
 15. Dispoziție 15-b din 16.03.2020 Cu privire la măsurile de urgență pentru prevenirea răspîndirii virusului COVID -19 pe teritoriul comunei Tohatin.
 16. Dispozitie 16-b din 27.03.2020 Cu privire la stabilirea regimului special de muncă și de remunerare a muncii.
 17. Dispozitie 17-b din 30.03.2020 Cu privire la desemnarea înlocuitorilor pentru fiecare membru titular pentru componența Comisiei pentru Situații Excepționale din comuna Tohatin
 18. Dispozitie 18-b din 06.04.2020 Cu privire la stabilirea regimului special de muncă și de remunerare a muncii
 19. Dispozitie 19-b din 14.04.2020 Cu privire la stabilirea regimului special de muncă și de remunerare a muncii.
 20. Dispozitii 20-b din 25.04.2020 Cu privire la stabilirea regimului special de muncă și de remunerare a muncii.
 21. Dispozitii 21-b din 30.04.2020 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin.
 22. Dispozitie 22-b din 04.05.2020 Cu privire la aprobarea Strategiei de Comunicare a primăriei com.Tohatin.
 23. Dispozitie 23-b din 05.05.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
 24. Dispozitie 24-b din 12.05.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin.
 25. Dispozitie 25-b din 13.05.2020 Cu privire la instituirea comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a UAT Tohatin
 26. Dispozitie 26-b din 13.05.2020 Cu privire la numirea reprezentanților Primăriei comunei Tohatin în cadrul comisiei de delimitare a bunurilor imobile
 27. Dispozitie 27-b din 14.05.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 28. Dispoziție 28-b din 15.05.2020 Cu privire la aprobarea punctului de recrutare,încorporare și completare al Primăriei comunei Tohatin
 29. Dispozitie 29-b-din-29.05.2020 Cu privire la autorizarea tranzactiei si administrarii mijloacelor banesti
 30. Dispozitie 30-b din 13.06.2020 Cu privire la organizarea muncii
 31. Dispoziție 31-b din 22.06.2020 Cu privire la constituirea comisiei la terminarea lucrărilor
 32. Dispoziție 32-b din 25.06.2020 Cu privire la organizarea muncii
 33. Dispozitie 33-b din 29.06.2020 Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru achiziții
 34. Dispozitie 34-b din 29.06.2020 Cu privire la acțiunile de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din comuna Tohatin
 35. Dispozitie 35-b din 01.07.2020 Cu privire la delegarea reprezentantului primăriei com.Tohatin în comisia de recepție la terminarea lucrărilor
 36. Dispoziție 36-b din 30.06.2020 Cu privire la convocarea sedintei ordinare a Consiliului comunal Tohatin
 37. Dispoziție37-b din 13.07.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 38. Dispozitie 38-b din 15.07.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 39. Dispozitie 39-b din 20.07.2020 Cu privire la desemnarea persoanei responsabile
 40. Dispozitie 04-b din 31.07.2020 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin
 41. Dispoziție 42-b din 07.08.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 42. Dispoziție 43-b din 11.08.2020 Cu privire la autorizarea tranzacției și administrării mijloacelor bănești
 43. Dispoziție 44-b din 13.08.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – копия
 44. Dispoziție 45-b din 13.08.2020 ….Cu privire la amplasarea gheretei comerciale și autorizarea activității comerciale – копия
 45. Dispoziție 46-b din 20.08.2020 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin
 46. Dispoziție47-b din 20.08.2020 Cu privire la stabilirea și amenajarea locurilor speciale de afisaj electoral
 47. Dispoziție 48-b din 20.08.2020 Cu privire la stabilirea localurilor pentru desfășurarea întrunirilor cu alegătorii în comuna Tohatin
 48. Dispoziție 49-b din 24.08.2020…….. Cu privire la amplasarea gheretei comerciale și autorizarea activității comerciale
 49. Dispoziție 50-b din 26.08.2020 Cu privire la sistarea activității instituției de educație timpurie nr.223
 50. Dispozitie 51-b din 08.09.2020 Cu privire la stabilirea hotarelor secțiilor de votare din comuna Tohatin 
 51. Dispozitie nr.52-b din 16.09.2020 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului comunal Tohatin
 52. Dispoziție 53-b din 25.09.2020 Cu privire la organizarea cursei de ciclism în comuna Tohatin
 53. Dispozitie 54-b din 29.09.2020 Cu privire la ridicarea produselor alimentare de la gradinita nr.223 din comuna Tohatin
 54. Dispozitie 55-b din 29.09.2020 Cu privire la plasamentul in regim de urgenta al copilului minor Molev Xenia 23.03.2008
 55. Dispozitia 56-b din 05.10.2020 Cu privire la delegarea reprezentantului primariei comunei Tohatin in comisia de lucru
 56. Dispoziție 57-b din 12.10.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunei Tohatin
 57. Dispoziție 58-b din 12.10.2020 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – копия
 58. Dispozitie 59-b din 14.10.2020 Cu privire la formarea grupului de lucru pentru identificarea și constatarea unor volume de lucrări. 
 59. Dispoziție 60-b din 16.10.2020 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului comunal Tohatin
 60. Dispoziție 61-b din 16.10.2020 Cu privire la aprobarea programului de măsuri culturale consacrate Hramului satului Tohatin
 61. Dispoziție 62-b din 19.10.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei comunai Tohatin
 62. Bugetul pentru anul 2021
 63. Propuneri pentru consultare cu publicul  a proiectului bugetului local, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în comuna Tohatin.