Ziar

Ziarul periodic "Renaşterea Rurală" este editat de către ONG “Renaşterea Rurală” începînd cu anul 2011, anticipat din sursele financiare proprii, începînd cu anul 2012 ziarul este publicat în cadrul proiectului “Consolidarea societăţii civile din Moldova pentru un mediu îmbunătăţit” proiectul este susţinut financiar de către Programul MATRA al Ministerului Afacerilor Externe din Regatul Ţărilor de Jos”. Conţinutul publicaţiilor şi părerea autorilor nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorului. Ziarul se distribuie gratis locatarilor din comuna Tohatin iar în unele cazuri şi-n alte localităţi, fiecare ediţie se editează într-un tiraj de la 200 – 300 exemplare, este afişat pe panoul organizaţiei din interiorul primăriei comunei Tohatin, două exemplare originale se păstrează la biblioteca sătească a comunei Tohatin, deasemenea formatul electronic poate fi descărcat de pe cîteva site-uri naţionale unele cu importanţă internaţională.
 
Responsabil de redactare şi publicare a articolelor: Viorica URSU (+373)79349467
Responsabil de design, tipărire şi distribuire: Silvian RĂCILĂ (+373)69014050
Oricare comentarii, idei, păreri, întrebări sau articole sunt binevenite la adresa: str. Ştefan cel Mare, 1 MD-2092, s. Tohatin, com. Tohatin, mun. Chişinau, RM, Asociaţia Obştească "Renaşterea Rurală" sau prin e-mail: aorr.ong@gmail.com