Asociatul

Preşedintele Întovărăşirei – Fărîmă Vitalie
Contabilul Întovărăşirei –
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 8,4  ha
Numărul de loturi – 108
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 69
Harta generală a întovărăşirei pomicole „Asociatul”