Consultare cu Publicul 2022

1650111295862340

Anunt privind consultări publice

Primăria comunei Tohatin informează,

     că examinarea recomandărilor și propunerilor populației în privința consultării publice  a Planului Urbanistic Zonal și proiectului de decizie  „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, ob. 019/PR-2021, privind dezvoltarea localității Cheltuitor prin proiectarea și construirea unui complex ecologic rezidențial.” se va desfășura la data 26.01.2022, ora 18.00, în sala de ședințe din încinta Primăriei comunei Tohatin, pe adresa mun.Chișinău, sat.Tohatin, str.Ștefan cel Mare, 1”.

 

 

✅ Administrația publică locală a comunei Tohatin , anunță consultări publice pentru joi , 17.02.2022, ora 18.00 în sala de ședință a primăriei comunei Tohatin, cu privire la amenajarea intersecției la intrarea în satul Tohatin(stația transport public, str.Păcii 1).

❗Sunt invitați toți doritorii.

Se propune spre consultări publice impozitul și taxele locale pentru anul 2023.
Propunerile și sugestiile  sa fie prezentate in adresa APL pînă la data de 02.12.2022.