Lavanda

Preşedintele Întovărăşirei – Bliuc Milcic
Contabilul Întovărăşirei
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 14,3  ha
Numărul de loturi – 213
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 21
Harta generală a întovărăşirei pomicole „Lavanda”