Consiliul

Consiliul local este autoritatea deliberativă  a comunei constituit din 13 consilieri aleși în urma alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023. Consiliul local este reprezentat politic prin:

5 consilieri din partea Partidului Politic ”Mișcarea Alternativă Națională” (MAN) , 4 consilieri din partea Partidului Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate”(PAS), 2 consilieri din partea Partidului Politic ”Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” (PDCM), 1 consilier din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova(PLDM), 1 consilier din partea Partidului Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM).

În conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in cadrul Consiliului, în dependenţă de specificul local au fost create următoarele comisii consultative de specialitate:
– Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală;
– Comisia pentru urbanism şi prestări servicii;
– Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială.
Fiecare comisie consultativă este formată din preşedinte, secretar şi 1-3 membrii.
Şedinţele ordinare ale consiliului comunal Tohatin sunt convocate o dată în trimestru, iar cele extraordinare conform necesităţii. Comisiile consultative de pe linga consiliu sunt convocate în fiecare săptămînă.

LISTA CONSILIERILOR DIN CONSILIUL COMUNAL TOHATIN

Nr

d/o

Numele, prenumele, patronimicul Anul naşterii Aparteneţa politică Comisia de specialitate Funcţia
1 Bolea Sergiu 1983 PAS Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală Președinte
2 Miron Nina 1963 PSRM Secretar
3 Mazîlu Svetlana 1988 PAS Membru
4 Miron Dumitru 1994 MAN Membru
5 Miron Viorel 1980 MAN Membru
6 Untilî Sergiu 1967 PLDM Comisia pentru urbanism şi prestări servicii Preşedinte
7 Răcilă Silvian 1982 PAS Secretar
8 Cheltuitor Viorel 1982 MAN Membru
9 Corman Silvia 1975 MAN Membru
10 Ivaniuc Alexandru 1986 PCDM Membru
11 Dorohonceanu Tatiana 1987 PAS Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială Preşedinte
12 Șendrea Victor 1990 PCDM Membru
13 Tiulenev Viorica 1980 MAN Secretar

 

Lasă un răspuns