Întovărăşirile Pomicole

Pe teritoriul comunei Tohatin sunt amplasate 7 întovărăşiri pomicole pe o suprafaţă de 110 ha, cu un total de 1239 loturi pomicole. În jur la 60% din loturile pomicole au construite căsuţe de livadă, aproximativ 30% din proprietarii loturilor pomicole locuiesc permanent pe teritoriul acestora, fără viză de reşedinţă sau domiciliu.
Infrastructura social-economică constituie : gaz natural 40%, apeduct – 50%, telefonizare – 65%, lumină – 90%, televiziune prin cablu – 20% nici o întovărăşire pomicolă nu dispune de canalizare.
Problema principală sunt căile de acces. În multe cazuri drumurile nu corespund normelor stabilite. Infrastuctura lasă de dorit sunt necesare lucrări de construcţie a sistemelor de canalizare, reconstrucţia sau construcţia noilor conducte de apă, finisarea lucrărilor de gazificare şi telefonizare, asfaltare de drumuri, iluminat public ş.a. O altă problemă nu mai puţin importantă a întovărăşirelor este lipsa Planului Urbanistic General, Planului de Amenajare a Teritoriului sau a Planului Urbanistic de Detaliu.

Vedere generală a amplasării Întovărăşirilor Pomicole pe teritoriul comunei Tohatin

 

Lasă un răspuns