Muşcata

Preşedintele ÎntovărăşireiRusnac Serghei
Contabilul Întovărăşirei – la moment nu există
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 7,7  ha
Numărul de loturi – 98
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 40
Harta generală a întovărăşirei pomicole „Muşcata”