Decizii 2024

 1. Decizie 1.1 din 18.01.2024 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul comunal Tohatin
 2. Decizie 1.2 din 18.01.2024 Cu privire la aprobarea soldului disponibil al Primăriei com.Tohatin pentru anul 2024 și stabilirea limitei de combustibil pentru automobilul de serviciu
 3. Decizie 1.3 din 18.01.2024 Cu privire la modificarea bugetului primăriei com.Tohatin pentru anul
 4. Decizie 1.4 din 18.01.2024 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия
 5. Deczie 1.5 din 18.01.2024 Cu privire la modificarea planului cadastral a terenului privat – копия
 6. Decizie 1.6 din 18.01.2024 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului proprietate publică al UAT Tohatin
 7. Decizie 1.7 din 18.01.2024 Cu privire la formarea bunurilor imobile în satul Tohatin
 8. Decizie 1.8 din 18.01.2024 Cu privire la formarea Comisiei sociale de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 9. Decizie 1.9 din 18.01.2024 Cu privire la formarea Comisiei administreative de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 10. Decizie 1.10. din 18.01.2024 Cu privire la formarea Comisiei de licitație de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 11. Decizie 1.11 din 18.01.2024 Cu privire la formarea Comisiei pentru protecția drepturilor copilului de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 12. Decizie 2.1 din 22.02.2024 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul comunal Tohatin
 13. Decizie 2.2 din 22.02.2024 Cu privire la aplicarea în cadrul Proiectului Național ”Satul European-2024”cu proiectul ”Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești ,Budești, Tohatin cu stație de pompa
 14. Decizie 2.3 din 22.02.2024 Cu privire la contribuția Primăriei com.Tohatin la Proiectul ”Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești ,Budești, Tohatin cu stație de pompare regională”.
 15. Decizie 2.4 din 22.02.2024 Cu privire la modificarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2024
 16. Decizie 2.5 din 22.02.2024 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия
 17. Decizie 2.6 din 22.02.2024 Cu privire la schimbul de terenuri din extravilanul s.Tohatin
 18. Decizie 2.7 din 22.02.2024 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată – копия
 19. Decizie 2.8 din 22.02.2024 Cu privire la respingerea cererii privind vînzarea-cumpărarea a porțiunii din teren proprietate UAT Tohatin – копия
 20. Decizie 2.9 din 22.02.2024 Cu privire la respingerea cererii privind modificarea planului cadastral și vînzarea -cumpărarea surplusului de teren – копия
 21. Decizie 2.10 din 22.02.2024 Cu privire la operarea de modificări în anexa 2 la decizia consiliului local din 30.11.2023
 22. Decizie 2.11 din 22.02.2024 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin – копия
 23. Decizie 3.1 din 04.04.2024 Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023
 24. Decizie 3.2 din 04.04.2024 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2024
 25. Decizie 3.3 din 04.04.2024 Cu privire la modificarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2024
 26. Decizie 3.4 din 04.04.2024 Cu privire la formarea bunurilor imobile în satul Tohatin
 27. Decizie 3.5 din 04.04.2024 Cu privire la delimitarea selectivă a terenului din proprietatea publică al UAT Tohatin
 28. Decizie 3.6 din 04.04.2024 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren — копия
 29. Decizie 3.7 din 04.04.2024 Cu privire la stabilirea modului de folosinșă a terenului proprietate privată — копия
 30. Decizie 3.8 din 04.04.2024Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare
 31. Decizie 3.9 din 04.04.2024 Cu privire la eliberarea bonului de reparașie a spațiului locativ — копия
 32. Decizie 3.10 din 04.04.2024Cu privire la operarea de modificări în componența comisiilor de specialitate
 33. Decizie 3.11 din 04.04.2024Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin — копия
 34. Decizie 3.12 din 04.04.2024Cu privire la modificarea proiectului Ansamblului rezidențial din comuna Tohatin
 35. Decizie 3.13 din 04.04.2024Cu privire la angajarea unității sumplimentare
 36. Decizie 4.1 din 04.06.2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea indemnizației lunare pentru capacitatea admninistrativă personalului din cadrul primăriei comunei Tohatin, mun.Chișină
 37. Decizie 4.2 din 04.06.2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind sporul pentru consolidarea capacităților profesionale ale funcșionarilor publici de execuție din cadrul primăriei comunei Tohatin
 38. Decizie 4.3 din 04.06.2024 Cu privire la decontarea nbunurilor materiale de la instituțiile publice
 39. Decizie 4.4 din 04.06.2024 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2024
 40. Decizie 4.5 din 04.06.2024 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului
 41. Decizie 4.6 din 04.06.2024 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenului
 42. Decizie 4.7 din 04.06.2024 Cu privire la aprobarea modificărilor la planul de adrese și atribuirea de denumiri străzilor noi din com.Tohatin
 43. Decizie 4.8 din 04.06.2024 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare — копия
 44. Decizie 4.9 din 04.06.2024 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — копия
 45. Decizie 4.10 din 04.06.2024 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a bunului imobil
 46. Decizie 4.11 din 04.06.2024 Cu privire la norificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304OT-331 din 29.04.2024
 47. Decizie 4.12 din 04.06.2024 Cu privire la expunerea la licitație a mijloacelor de transport
 48. Decizie 4.13 din 04.06.2024 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin — копия
 49. Decizie 4.14 din 04.06.2024 Cu privire la defrițarea vegetației forestiere
 50. Decizie 4.15 din 04.06.2024 Cu privire la acceptarea participării APL Tohatin la concursul de selectare a Grupurilor de APL-URI în cadrul Programului Interreg Bazinul Mării Negre