Izvorul-vesel

Preşedintele ÎntovărăşireiSeu Mihail
Contabilul ÎntovărăşireiSeu Violeta
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală – 20,1  ha
Numărul de loturi – 197
Căsuţe de livadă construite – aproximativ 121

Harta generală a întovărăşirei pomicole „Izvorul-Vesel”