Decizii 2023

Decizie 1.1 din 19.01.2023 Cu privire la aprobarea soldului disponibil al Primăriei com.Tohatin pentru anul 2023 și stabilirea limitei de combustibil pentru automobilul de serviciu

Decizie 1.2 din 19.01.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin

Decizie 1.3 din 19.01.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin

Decizie 1.4 din 19.01.2023 Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului comunal Tohatin nr.73 din 15.12.2022

Decizie 1.5 din 19.01.2023 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

Decizie 1.6 din 19.01.2023 Cu privire la modificarea bugetului primăriei com.Tohatin pentru anul 2023

Decizie 1.8 din 19.01.2023 Cu privire la modificarea planului cadastral – копия

Decizie 1.9 din 19.01.2023 Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Tohatin

Decizie 1.10 din 19.01.2023 Cu privire la aprobarea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului consiliului local Tohatin

Decizie 1.11 din 19.01.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

Decizie 2.1 din 16.03.2023 Cu privire la executarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2022

Decizia 2.2 din 16.03.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin

Decizia 2.3 din 16.03.2023 Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului comunal Tohatin nr.7.1 din 15.12.2022

Decizia 2.4 din 16.03.2023 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice

Decizia 2.5 din 16.03.2023 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de operare cu tichetele de masă angajașilor din cadrul Primăriei comunei Tohatin

Decizia 2.6 din 16.03.2023 Cu privire la aprobarea Regulilor de asigurare a curățeniei în teritoriul comunei Tohatin

Decizia 2.7 din 16.03.2023 Cu privire la aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor comunale din comuna Tohatin

Decizia 2.8 din 16.03.2023 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară. – копия

Decizia 2.9 din 16.03.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată – копия

Decizia 2.10 din 16.03.2023 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren. – копия

Decizia 2.11 din 16.03.2023 Cu privire la schimbul de terenuri din extravilanul s.Tohatin

Decizia 2.12 din 16.03.2023 Cu privire la privatizarea spațiului locativ – копия

Decizia 2.13 din 16.03.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

Decizia 2.14 din 16.03.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin

Decizie 3.1 din 11.05.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023

Decizie 3.2 din 11.05.2023 Cu privire la modificarea bugetului primăriei com.Tohatin pentru anul 2023

Decizie 3.3 din 11.05.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul Primăriei com.Tohatin pentru anul 2023

Decizie 3.4 din 11.05.2023 Cu privire la stabilirea tarifelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism și autorizaților de construire

Decizie 3.5 din 11.05.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetășeni din com.Tohatin – копия

Decizie 4.1 din 06.07.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2023

Decizie 4.2 din 06.07.2023 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия

Decizie 4.3 din 06.07.2023 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice.

Decizie 4.4 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată

Decizie 4.4.1 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului prorpietate privată – копия

Decizie 4.4.2 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată – копия

Decizie 4.4.3 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată – копия

Decizie 4.5 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului proprietate privată – копия

Decizie 4.6 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosinșă a terenului proprietate privată – копия

Decizie 4.7 din 06.07.2023 Cu privire la formarea bunurilor imobile în satul Tohatin

Decizie 4.8 din 06.07.2023 Cu privire la aprobarea planului de adrese și atribuirea denumirilor străzilor noi din cartierul locativ s.Tohatin ,com.Tohatin

Decizie 4.9 din 06.07.2023 Cu privire la respingerea cererii – копия

Decizie 4.10 din 06.07.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosinșă și inițierea lucrărilor de delimitare a bunului imobil proprietate publică – копия

Decizie 4.11 din 06.07.2023 Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304OT-298 din 21.04.2023

Decizie 4.12 din 06.07.2023 Cu privire la schimbul de terenuri din extravilanul s.Tohatin

Decizie 4.13 din 06.07.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetășeni din comuna Tohatin – копия

Decizie 5.1 din 24.08.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023

Decizie 5.2 din 24.08.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023

Decizie 5.3 din 24.08.2023 Cu privire la modificarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023

Decizie 5.4 din 24.08.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetpțeni din com.Tohatin – копия

Decizie 5.5 din 24.08.2023 Cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului din com.Tohatin

Decizie 6.1 din 14.09.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023

Decizie 6.2 din 14.09.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2023

Decizie 6.3 din 14.09.2023 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

Decizie 6.4 din 14.09.2023 Cu privire la schimbarea categoriei de destinație a terenului – копия

Decizie 6.5 din 14.09.2023 Cu privire la stabilirea modului de folosinșă a terenului proprietate privată. – копия

Decizie 6.6 din 14.09.2023 Cu privire la modificarea modului de folosinșă a terenului – копия

Decizie 6.7 din 14.09.2023 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Decizie 6.8 din 14.09.2023 Cu privire la constituirea consiliului electiral de circumscripție din comuna Tohatin 

Decizie 6.9 din 14.09.2023 Cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Tohatin 

Decizie nr.7.1 din 30.09.2023 Cu privire la operarea de modificări în Regulamentul de atribuire a loturilor pentru construcția caselor individuale în com.Tohatin

Decizie nr.7.2 din 30.09.2023 Cu privire la aprobarea listei rîndașilor pentru atribuirea loturilor de construcție

Decizie nr 7.3 din 30.09.2023 Cu privire la atribuirea loturilor pentru construcție individuală în com.Tohatin

Decizie7.4 din 30.09.2023 Cu privire la finalizarea procesului de atribuire a loturilor pentru construcție individuală a caselor de locuit

Decizie7.5 din 30.09.2023 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei com.Tohatin pentru anul 2023

Decizie7.6 din 30.09.2023 Cu privire la abrogarea deciziei nr.6.1 din 14.09.2023

Decizie7.7 din 30.09.2023 Cu privire la completarea deciziei nr.6.3 din 14.09.2023

Decizie7.8 din 30.09.2023 Cu privire la exercitarea atribuțiilor primarului com.Tohatin

Decizie7.9 din 30.09.2023 Cu privire la acordarea ajutorului materiale unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

Decizie 8.1 din 30.11.2023 Cu privie la formarea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin 

Deciziei 9.1 din 14.12.2023Cu privire la aprobarea proiectului bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2024 în prima lectură

Deciziei 9.2 din 14.12.2023 Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024

Deciziei 9.3 din 14.12.2023 Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale în com.Tohatin

Deciziei 9.4 din 14.12.2023 Cu privire la modificarea bugetului primăriei com.Tohatin pentru anul 2023

Deciziei 9.5 din 14.12.2023 Cu privire la corelarea bugetului primăriei comunei Tohatin aprobat pentru anul2023

Deciziei 9.6 din 14.12.2023 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale

Deciziei 9.7 din 14.12.2023 Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Tohatin pentru anul 2024 în lectură a doua

Deciziei 9.8 din 14.12.2023 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară – копия

Deciziei 9.9 din 14.12.2023 Cu privire la desemnarea persoanei pentru exercitarea interimatului funcției de secretar al consiliului local

Deciziei 9.10 din 14.12.2023 Cu privire la aprobarea perioadei de evaluare a performanțelor profesionale a secretarului Consiliului local Tohatin

Deciziei 9.11 din 14.12.2023 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din com.Tohatin – копия

Deciziei 9.12 din 14.12.2023 Cu privire la angajarea unităților suplimentare