Decizii 2020

 1. Decizie 1.1 din 30.01.2020 Cu privire la rectificarea bugetului pentru 2020
 2. Decizie 1.2 din 30.01.2020 Cu privire la decontarea bunurilor materiale de la instituțiile publice
 3. Decizie 1.3 din 30.01.2020 Cu privire la operarea de modificări în anexa la decizia nr.6.2 din 08.08.2020
 4. Decizie 1.4 din 30.01.2020 Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituția preșcolară
 5. Decizie 1.5 din 30.01.2020 Cu privire la respingerea cererii
 6. Decizie 1.6 din 30.01.2020 Cu privire la respingerea cererii
 7. Decizie 1.7 din 30.01.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 8. Decizie 1.8 din 30.01.2020 Cu privire la formarea Comisiei de licitație de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 9. Decizie 1.9 din 30.01.2020 Cu privire la formarea Comisiei administrative de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 10. Decizie 1.10 din 30.01.2020 Cu privire la formarea Comisiei sociale de pe lîngă Consiliul comunal Tohatin
 11. Decizie 1.11 din 30.01.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetășeni din com.Tohatin
 12. Decizie 1.12 din 30.01.2020 Cu privire la modificarea taxelor pentru colectarea deșeurilor menagere.
 13. Decizie 2.1 din 10.03.2020 Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul comunal Tohatin
 14. Decizie 2.2 din 10.03.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin
 15. Decizie 2.3 din 10.03.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 16. Decizie 2.4 din 10.03.2020 Cu privire la identificarea sectorului de drum din s.Cheltuitori pentru construcție
 17. Decizie 2.5 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 18. Decizie 2.6 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 19. Decizie 2.7 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 20. Decizie 2.8 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 21. Decizie 2.9 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea planului cadastral și vînzarea-cumpărarea surplusului de teren
 22. Decizie 2.10 din 10.03.2020 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin reparcelare
 23. Decizie 2.11 din 10.03.2020 Cu privire la aprobarea ”Planului Urbanistic Zonal”din comuna Tohatin - копия
 24. Decizie 2.12 din 10.03.2020 Cu privire la efectuarea măsurilor de reglare numerică a răpitorilor dăunători
 25. Decizie 2.13 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului local pentru protecția drepturilor copilului în comuna Tohatin
 26. Decizie 2.14 din 10.03.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin - копия
 27. Decizie 2.15 din 10.03.2020 Cu privire la folosirea denumirii localității Tohatin de către Clubul de fotbal Tohatin
 28. Decizie 2.16 din 10.03.2020 Cu privire la modificarea componenței comisiilor consultative din cadrul Consiliului comunal Tohatin
 29. Decizie3.1 din 07.05.2020 Cu privire la corelarea și modificarea bugetului Primăriei comunei Tohatin aprobat pentru anul 2020
 30. Decizie 3.2 din 07.05.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 31. Decizie 3.3 din 07.05.2020 Cu privire la operarea de modificări în bugetul primăriei comunei Tohatin pentru anul 2020
 32. Decizie 3.4 din 07.05.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetățeni din comuna Tohatin