Poiana Nucului

Preşedintele Întovărăşirei - Leahu Vitalie
Contabilul Întovărăşirei - la moment nu există
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 24,7  ha
Numărul de loturi - 286
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 189
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Poiana Nucului"