Poiana Nucului

Preşedintele Întovărăşirei - Burzacovscaia Larisa
Date de contact: 022-387-136, 079409200
Contabilul Întovărăşirei - la moment nu există
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 24,7  ha
Numărul de loturi - 286
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 189
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Poiana Nucului"