Victoria-Aura

Preşedintele Întovărăşirei - Bolboceanu Maria
Contabilul Întovărăşirei - Galina
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 19,6  ha
Numărul de loturi - 266
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 156
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Victoria-Aura"