Consiliu

Consiliul local este autoritatea deliberativă a comunei constituit din 13 consilieri aleşi în urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015. Consiliul local este reprezentat politic prin 3 consilieri din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, 3 consilieri din partea Partidului Liberal,2 consilieri din partea BE PPEM – Iurie Leancă, 1 consilier din partea PP Partidul Nostru, 1 consilier din partea Partidului Democrat, 1 consilier din partea partidului Național Liberal, 1 consilieri din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,1 consilier din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
În conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in cadrul Consiliului, în dependenţă de specificul local au fost create următoarele comisii consultative de specialitate:
– Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală;
– Comisia pentru urbanism şi prestări servicii;
– Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială.
Fiecare comisie consultativă este formată din preşedinte, secretar şi 1-3 membrii.
Şedinţele ordinare ale consiliului comunal Tohatin sunt convocate o dată în trimestru, iar cele extraordinare conform necesităţii. Comisiile consultative de pe linga consiliu sunt convocate în fiecare săptămînă.

LISTA CONSILIERILOR DIN CONSILIUL COMUNAL TOHATIN

Nr  d/o

Numele, prenumele, patronimicul

Anul naşterii

Aparteneţa politică

Comisia de specialitate

Funcţia

1

Miron Viorel

Anatol

1980

PDM

Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală

Preşedinte

2

Scorici Grigore

Mihail

1963

PLDM

Secretar

3

Postolachi Tatiana Ion

1987

BE PPEM

Iurie Leancă

Membru

4

Păun Nina

Alexandru

1974

PL

Membru

5

Roibu Nicolae 

Pavel

1957

PCRM

Membru

6

Untilî Sergiu

Mihail

1967

PLDM

Comisia pentru urbanism şi prestări servicii

Preşedinte

7

Braghiș Victor

Vladimir

1974

PP Partidul 

Nostru

Secretar

8

Miron Sergiu 

Ion

1965

PLDM

Membru

9

Ciurea Tudor

Ștefan

1965

BE PPEM

Iurie Leancă

Membru

10

Răcilă Silvian

Serafim

1982

Pl

Membru

11

Miron Vitalie

Leonid

1985

PSRM

Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială

Preşedinte

12

Sajen Serghei 

Vasile

1977

PNL

Secretar

13

Braghiș Petru

Dumitru

1958

PL

Membru

 

Lasă un răspuns