Lavanda

Preşedintele Întovărăşirei - Bliuc Milcic
Date de contact: 022-924-470, 069189354
Contabilul Întovărăşirei
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 14,3  ha
Numărul de loturi - 213
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 21
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Lavanda"