Lavanda

Preşedintele Întovărăşirei - Bliuc Milcic
Contabilul Întovărăşirei
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 14,3  ha
Numărul de loturi - 213
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 21
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Lavanda"