Adunarea cu locuitorii comunei Tohatin cu privire la gestionarera, colectarea și depozitarea deseurilor.

Anunț Duminică, 22 mai 2022, ora 11.00, în incinta Casei de Cultură din  comuna Tohatin se va desfășura adunarea cu locuitorii comunei Tohatin cu privire la gestionarera, colectarea și depozitarea deseurilor. Se vor pune în discuție metodele și normele de colectarte, sortare a deșerilor menagere solide, separarea deșeurilor animaliere și resturile vegetale, deșeurile din construcții, deșeurile electrice și electronice. Sunt …

Mai mult

Programul de activități pentru deschidere sezonului sportiv pe stadionul sătesc la data de 29 mai 2022

⚽️⚽️⚽️🎾🎾🎾🥇🥇🥇🥇🏆🏅🥉🥈🥊🏓🏐🏐🏐 Se aduce la cunoștința locuitorilor programul de activități pentru deschidere sezonului sportiv pe stadionul sătesc la data de 29 mai 2022 ,începând cu orele 9.30. Sunt așteptați toți doritorii🤗.

Mai mult

Informație Utilă

   Primăria comunei Tohatin  inițiază consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor comunale din comuna Tohatin”. Scopul proiectului –consultarea  noilor  tarife pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor comunale, ajustate condițiilor actuale de activitate a SRL ”Ecolocal-Grup” , în scopul reglementării și estimării cât mai corecte și eficiente a consumurilor și cheltuielilor, suportate la îndeplinirea lucrărilor de colectare, transportare …

Mai mult

❗La  19.04.2022 a fost depus dosarul proiectului ” Rețele de canalizare pentru localitățile @Cruzești ,@Budești  și @Tohatin cu stație de pompare regională „, către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală  pentru obținerea finanțării pentru implementarea etapei 2.

Mai mult

A V I Z

A V I Z      Se aduce la cunoștința locuitorilor,  că în  comuna Tohatin se deschid două puncte de colectare a donațiilor pentru refugiații din Ucraina : În s.Tohatin, Casa de Cultură ,str.Păcii 12,tel:060848484 -Miron Dumitru. În s.Cheltuitori, Casa Socială, str.Sf.Dumitru 22, tel:068998282 -Frunza Lilia. Sînt binevenite :paturi, perne, plapume, lengerie de pat, produse de igienă, scutice pentru copii,haine, produse alimentare nealterabile,apă …

Mai mult

Consultări publice pentru joi , 17.02.2022

✅ Administrația publică locală a comunei Tohatin , anunță consultări publice pentru joi , 17.02.2022, ora 18.00 în sala de ședință a primăriei comunei Tohatin, cu privire la amenajarea intersecției la intrarea în satul Tohatin(stația transport public, str.Păcii 1). ❗Sunt invitați toți doritorii.

Mai mult

BUGETUL

✅Despre BUGETUL nostru!💰💴💶 ❗Primăria com. TOHATIN este parte a Proiectului @ Comunitatea Mea , finanțat de USAID și IREX. ❗Proiectul presupune crearea unui serviciu regional de gestionare a deșeurilor pentru @ Cruzești ,@Budesti  și @Tohatin!

Mai mult

Informație utilă

Primăria comunei Tohatin informează,      că examinarea recomandărilor și propunerilor populației în privința consultării publice  a Planului Urbanistic Zonal și proiectului de decizie  „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, ob. 019/PR-2021, privind dezvoltarea localității Cheltuitor prin proiectarea și construirea unui complex ecologic rezidențial.” se va desfășura la data 26.01.2022, ora 18.00, în sala de ședințe din încinta Primăriei comunei Tohatin, pe adresa …

Mai mult