Liliacul Roz

Preşedintele Întovărăşirei - Bulican Adrian
Contabilul Întovărăşirei -
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 10,6  ha
Numărul de loturi - 154
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 92
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Ogonioc"