Ogonioc

Preşedintele Întovărăşirei - Priseajniuc Ana
Date de contact: 022-386-021, 069526043
Contabilul Întovărăşirei -
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 10,6  ha
Numărul de loturi - 154
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 92
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Ogonioc"