Muşcata

Preşedintele Întovărăşirei -Rusnac Serghei
Contabilul Întovărăşirei - la moment nu există
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 7,7  ha
Numărul de loturi - 98
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 40
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Muşcata"