Muşcata

Preşedintele Întovărăşirei - Cociurca Larisa
Date de contact: 022-386-119, 022-410-989
Contabilul Întovărăşirei - la moment nu există
Date de contact:
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 7,7  ha
Numărul de loturi - 98
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 40
 
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Muşcata"