Decizii 2019

 1. Decizie 1.1  din  09.01.19 Cu privire la desemnarea membrilor biroturilor electorale al secliilor de votare din com.Tohatin
 2. Decizie 1.2  din  09.01.19 Cu privire la demisia administratorului RCL Tohatin.
 3. Decizie 2.1  din  24.01.19 Cu privire la rectificarea bugetului pentru unul 2019
 4. Decizie 2.2  din  24.01.19 Cu privire Ia operared de modiJicdri tn bugetul com.Tohatin pentru anul 2019
 5. Decizie 2.3  din  24.01.19 Cu privire Ia operarea de modificdri in bugetul com.Tohatin
 6. Decizie 2.4  din  24.01.19 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetdleni din com-Tohatin
 7. Decizie 3.1 din 05.03.2019 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com.Tohatin.
 8. Decizie 3.2 din 05.03.2019 Cu privire la operarea de modificari in bugetul com. Tohatin.
 9. Decizie 3.3 din 05.03.2019 Cu privire la redistribuirea alocatiilor aprobate in bugetul com.Tohatin.
 10. Decizie 3.4 din 05.03.2019 Cu privire la executarea bugetului Primariei com.Tohatin in anul 2018.
 11. Decizie 3.5 din 05.03.2019 Cu privire la delimitarea terenului din proprietatea UAT Tohatin.
 12. Decizie 3.6 din 05.03.2019 Cu privire la identificarea si delimitarea terenurilor destinate atribuirii loturilor pentru constructie individuala in comuna Tohatin.
 13. Decizie 3.7 din 05.03.2019 Cu privire la transmiterea terenurilor
  si schimbareu categoriei de destinstie a lor in scopul constructiei conductei de transport gaze naturale pe directia Ungheni- Chisinau.
 14. Decizie 3.8 din 05.03.2019 Cu privire la stabilirea modului de folosinta.
 15. Decizie 3.9 din 05.03.2019 Cu privire la vanzarea-cumpararea lotului pomicol din comuna Tohatin.
 16. Decizie 3.10 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vanzarea-cumpararea surplusului de teren.
 17. Decizie 3.11 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vinzarea-cumpararea surplusului de teren.
 18. Decizie 3.12 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vanzarea-cumpararea surplusuIui de teren.
 19. Decizie 3.13 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea cotegoriei de destinatie a terenurilor cu numerele cadastrale 01461 194341 si 01461 19436.
 20. Decizie 3.14 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea cotegoriei de destinatie a terenului cu numarul cadastrol 014611943.
 21. Decizie 3.15 din 05.03.2019 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenului cu numarul cadastral 0146119429.
 22. Decizie 3.16 din 05.03.2019 Cu privire la examinarea notificarii nr. 1 304/OT4-45 din 16.01.2019
 23. Decizie 3.17 din 05.03.2019 Cu privire la aprobarea statelor de personal si efectivul limita a angajatilor.
 24. Decizie 3.18 din 05.03.2019 Cu privire la acordarea ajutorului material
  unor categorii de cetateni din com.Tohatin.

Decizie 4.1 din 04.04.2019 privire la instituirea punctului de recrutare, incorporare si completare in com. Tohatin.

Decizie 4.2 din 04.04.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare in mod selectiv cu stabilirea hotarelor terenului din
domeniul pablic al UAT de nivelul I - com-Tohatin.

Decizie 4.3 din 04.04.2019 Cu privire la aprobarea materialelor de modificare a unei portiuni de hotar a terenului.

Decizie 4.4 din 04.04.2019 Cu privire la delimitarea terenurilor din sectorul cadastral 0146120 al comunei Tohatin.

Decizie 4.5 din 04.04.2019 Cu privire la delimitarea terenurilot din sectorul cadastral 0146115 al comartei Tohatin.

Decizie 4.6 din 04.04.2019 Ca privire la expunerea unui lot la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie 4.7 din 04.04.2019 Cu privire la modificarea categoriei de destinatie a terenalui cu numarul cadastral 0146119429.

Decizie 4.8 din 04.04.2019 Cu privire la modiJicarea categoriei de destinalie a terenului cu numarul cadastral 014611943.

Decizie 4.9 din 04.04.2019 Cu privire Ia modificarea categoriei de destinatie a terenurilor cu numerele cadastrale 01461 1 9434 si 01461 19436

Decizie 4.10 din 04.04.2019 Cu privire la stabilirea modului defolosinta.

Decizie 4.11 din 04.04.2019 Cu privire la modificarea planului cadastral si vanzarea-cumpararea surplusului de teren.

Decizie 4.12 din 04.04.2019 Cu privire la vanzarea-cumpararea
lotului pomicol din comuna Tohatin
.

Decizie 4.13 din 04.04.2019 Cu privire la amenajarea spatialui dejoaca si recreatie Pentru copii.

Decizie 4.14 din 04.04.2019 Cu privire la expunerea unui lot la licitatie cu strigare de vinzare-cumparare.

Decizie 4.15 din 04.04.2019 Cu privire la acordarea ajutorului material unor categorii de cetateni din com.Tohatin.

Decizie 4.16 din 04.04.2019 Cu privire la atribuirea loturilor pentru constructie individuala in comuna Tohatin.