Consiliul

Consiliul local este autoritatea deliberativă  a comunei constituit din 13 consilieri aleși în urma alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.Consiliul local este reprezentat politic prin  4 consilieri din partea Blocului Electoral ACUM Platforma DA și PAS, 2 consilieri din partea Partidului Democrat din Moldova,2 consilieri din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova,2 consilieri din partea Partidului Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, 1 consilier din partea Partidului Politic ”Șor”, 1 consilier din partea Prtidului Național Liberal ,1 consilier Independent.

În conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in cadrul Consiliului, în dependenţă de specificul local au fost create următoarele comisii consultative de specialitate:
– Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală;
– Comisia pentru urbanism şi prestări servicii;
– Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială.
Fiecare comisie consultativă este formată din preşedinte, secretar şi 1-3 membrii.
Şedinţele ordinare ale consiliului comunal Tohatin sunt convocate o dată în trimestru, iar cele extraordinare conform necesităţii. Comisiile consultative de pe linga consiliu sunt convocate în fiecare săptămînă.

LISTA CONSILIERILOR DIN CONSILIUL COMUNAL TOHATIN

Nr

d/o

Numele, prenumele, patronimicul

Anul naşterii

Aparteneţa politică

Comisia de specialitate

Funcţia

1

Gițu Taisia

1959

partidul politic Șor

Comisia pentru buget, finanţe, economie şi dezvoltare rurală

Preşedinte

2

Corman Silvia

1975

PDM

Secretar

3

Ciurea Igor

1989

candidat independent

Membru

4

Roibu Nicolae

1957

PSRM

Membru

5

Bolea Sergiu

1983

BE ACUM Platforma DA și PAS

Membru

6

Răcilă Silvian

1982

BE ACUM Platforma DA și PAS

Comisia pentru urbanism şi prestări servicii

Preşedinte

7

Untilî Sergiu

1967

PLDM

Secretar

8

Russu Carolina

1983

BE ACUM Platforma DA și PAS

Membru

9

Ciurea Dorin

1992

PSRM

Membru

10

Andrieș Petru

1971

PNL

Membru

11

Calugari Nina

1982

PDM

Comisia juridică, probleme umanitare şi protecţie socială

Preşedinte

12

Ghițu Pavel

1966

PLDM

Secretar

13

Dorohonceanu Tatiana

1987

BE ACUM Platforma DA și PAS

Membru

 

Lasă un răspuns