Izvorul-vesel

Preşedintele Întovărăşirei - Alexa Vasilii
Date de contact: 022-387-088, 069136579
Contabilul Întovărăşirei -Bîrcă Leon
Date de contact: 022-387-817
 
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 20,1  ha
Numărul de loturi - 197
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 121

Harta generală a întovărăşirei pomicole "Izvorul-Vesel"