Izvorul-vesel

Preşedintele Întovărăşirei - Seu Mihail
Contabilul Întovărăşirei -Seu Violeta
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 20,1  ha
Numărul de loturi - 197
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 121

Harta generală a întovărăşirei pomicole "Izvorul-Vesel"