Asociatul

Preşedintele Întovărăşirei - Fărîmă Vitalie
Contabilul Întovărăşirei -
Date generale despre întovărăşire:
Suprafaţa totală - 8,4  ha
Numărul de loturi - 108
Căsuţe de livadă construite - aproximativ 69
Harta generală a întovărăşirei pomicole "Asociatul"