Supravegherea de vecinătate

La 28.02.2017 orele 10:00 În sala festivă a Primăriei comunei Tohatin a avut loc o ședință de lansare a proiectului ”Supraveghere de vecinătate” susținut de către Inspectoratul General de Poliție în conlucrare cu administrațiile publice locale. La eveniment au luat parte colonelul de poliție Ruslan SAACHIAN, șeful IP Ciocana, primarul comunei Tohatin domnul Sergiu Cebotaru, conducătorii instituțiilor și organizațiilor din …

Mai mult

Mărțișor 2017

                  Orarul desfășurării matineelor în instituția preșcolară nr 223 Tohatin Data Ora Grupa Responsabil-educator 01.03.2017 09:30 5-6 ani (pregătiroare) Miron Veronica 02.03.2017 09:30 3-4 ani (mică) Crețu Irina 02.03.2017 10:50 5-6 ani (mare) Macovei Tatiana 03.03.2017 09:30 4-5 ani (medie) Daniciuc Natalia 06.03.2017 09:30 4-5 ani (medie) Mihalachi Ecaterina 07.03.2017 09:30 3-4 …

Mai mult

La mulți ani!!!

În ajun de Sfîntul Vasile copii de la grădinița nr 223 au venit cu frumoase urări la administrația publică locală.

Mai mult

Bugetul Primariei Tohatin pentru 2017

Consiliul comunal Tohatin, prin decizia 10.7 din 08 decembrie 2016, a adoptat bugetul pentru anul 2017, ce  constitue venituri în sumă de  4 768 700 lei, din care 3 059 200 sunt transferuri de la bugetul de stat, și cheltueli în sumă de  5 068 700 lei. Deficitul bugetar în sumă de 300 000 lei va fi complectat din vînzări.

Mai mult

Acordarea ajutorului material decembrie 2016

Lista persoanelor cărora li s-a acordat ajutor material 1.Bîrsa Tamara-        500 lei                                    3.Scorici Elena-        500 lei 2.Ghimp Gheorghe-  500 lei                                    4.Băț Nicolae-          800 lei Lista persoanelor din com.Tohatin cu gr.I de invaliditate 1.Breilean Anastasia-        500 lei                            8.Ciurea Tatiana Vas.   500 lei 2.Ciurea Ion Ștefan-          500 lei                            9.Lachi Olga-                500 lei 3.Malacenco Parascovia-  500 lei                           10.Miteva Oxana-          500 lei 4.Miron Andrei …

Mai mult

AVIZ CU PRIVIRE LA SISTAREA ACTIVITĂȚII GRĂDINIȚEI NR. 223

In  conformitate   cu  dispozitia  Primarului com. Tohatin  nr. 23-b din  10  august 2016, se sistează activitatea grădiniței de copii din comuna Tohatin în perioada 22.08 —30.08.2016, în scopul pregătirii calitative a instituției preșcolare către noul an didactic.

Mai mult

AVIZ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL GRĂDINIȚEI NR.223 DIN COMUNA TOHATIN ETAPA 3-4

Primăria  comunei  Tohatin,  anunță   pentru  17  august 2016, ora  10,   în  incinta  sediului Direcției Generale Educație  Tineret  și  Sport  a mun. Chișinău,  str. Mitropolit Dosoftei  99 desfășurarea etapei a treia și a patra a concursului pentru  ocuparea  funcției  de director al instituției de învățămînt preșcolar (grădiniței)  nr.  223  din comuna Tohatin. Informații la tel.  022 387 236

Mai mult

Comunicat informativ – Licitație Funciară

comunicat informativ  Licitație funciară pentru vînzare și arendă a terenurilor din comuna Tohatin. Pentru detalii accesiază aici.

Mai mult

Felicitare cu Sfintele Sărbători de Paști – 2016

Învierea Domnului Iisus este prilej de întregire a familiei, este perioada în care fiecare dintre noi ne reamintim de speranţă, iubire şi încercăm să marcăm cum se cuvine încă un pas din viaţa noastră. Fie ca Sfintele sărbători de Paști să vă aducă renaşterea credinţei, liniște și pace, sănătate, bucurii și fericire. Să aveți puterea să fiți mereu mai buni, …

Mai mult

ACȚIUNI DE SALUBRIZARE

În conformitate cu dispoziția Primarului comunei Tohatin  nr. 09-b din 03  martie 2016, se anunță pe tot teritoriul comunei Tohatin acțiuni de amenajare  și  salubrizare pentru perioada 03.03.2016 – 29.04.2016. Primăria se adresează către toți agenții economici, instituțiile bugetare și locuitorii  comunei să participe activ la  măsurile de amenajare și salubrizare a teritoriilor adiacente.

Mai mult

AVIZ PRIVIND IMPOZITAREA 2016

Primăria comunei Tohatin, aduce la cunoștință tuturor cetățenilor care au bunuri imobile pe teritoriul comunei, despre necesitate achitării impozitului pe bunurile imobiliare (terenuri, case de locuit, apartamente). Achitarea anticipată Vă oferă posibilitatea de a beneficia de scutire cu 15 % la achitarea impozitului. Avizele de plată vor fi distribuite după adresele de domiciliu sau la dorință le puteți lua de …

Mai mult

Planul de activitate prognostic (prognozat) al Primăriei com. Tohatin pentru perioada anului 2015.

Planul de activitate prognozat pentru perioada anului 2015 include următoarele lucrări: -Construcția sistemului de canalizare în satul Cheltuitor și Tohatin (satul Nou). -Gazificarea satului Tohatin (satul Nou) și Buneț. -Construcția a 2 km de drum, planificată în sat. Cheltuitor și Buneț. -Amenajarea cimitirelor din satul Tohatin și Cheltuitor. -Amenajarea scuarului Primăriei. -Amenajarea intrării în satul Tohatin. -Amenajarea a patru opriri …

Mai mult

Inaugurarea terenului de mini-fotbal.

Prin prezenta, aducem respectuos la cunoştinţa DVS., că la data de 27.10.2014, în com. Tohatin, a avut loc inaugurarea terenului cu acoperire artificială de mini-fotbal. Renovarea stadionului a demarat în vara anului 2014 şi a costat 320 mii lei, bani alocaţi din bugetul local şi cel al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. Primăria com Tohatin, speră. că această arenă sportivă care …

Mai mult

ÎNŞTINŢARE

Primăria com, Tohatin anunţă pe tot teritoriul comunei şi obligă toţi locuitorii satelor Tohatin, Cheltuitor şi Buneţ să salubrizeze şi să amenajeze porţiunile adiacente de străzi ale gospodăriilor sale. Atragem atenţia DVS. că încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate urmează a fi penalizate conform prevederilor Codului Contravenţional al RM.

Mai mult

Reconstrucţia drumurilor din com. Tohatin, str. M. Eminescu, Şcolilor, Budeşti, M. Sadoveanu, 31 August.

Prin prezenta, Primăria com. Tohatin aduce respectuos la cunoştinţa DVS. că la data de 28.08.2014 au început lucrările pentru reparația și asfaltarea drumului din str. M. Eminescu, Şcolilor, Budeşti, M. Sadoveanu, 31 August. Menţionăm, că lucrările urmează a fi finisate în decurs de 80 zile. Costul proiectului constituie 10 228738.76 mii lei (inclusiv TVA). Cu mult Respect, Primăria com. Tohatin

Mai mult